Upstream i LNG

Rozbudowa TLNG w Świonoujściu

Harmonogram prac nad powiększeniem terminalu w Świnoujściu daje niewielki zapas czasu PGNiG.

Przesunięto terminy związane z udostępnianiem zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG na następne 15 lat, w związku z jego planowaną rozbudową. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem, oferty przyjmowane są do 11 maja br., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja br. Samo podpisanie umów z kupującymi zaplanowano na 22 maja. Zmieniła się także treść procedury udostępniania, m.in. odnośnie do obowiązkowych gwarancji bankowych.

Modernizacja terminalu obejmuje 4 projekty tematyczne: 1. SCV (zwiększenie zdolności regazyfikacyjnej, 2. Przeładunek lądowy, 3. Przeładunek morski, 4. Kolejny zbiornik na LNG. Terminarz poszczególnych projektów wyznacza daty uzyskania pozwolenia na budowę od 4Q 2021 r. do 3Q 2023 r. dla wszystkich projektów, z wyjątkiem nabrzeża, dla którego nastąpi to po 42 miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą. Do 1 stycznia 2024 r. udostępniona będzie dodatkowa moc regazyfikacyjna w wysokości 1 593 MWh/h.

Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez Polskie LNG, rozwinięcie TLNG w Świnoujściu przewiduje niewielki zapas czasu dla PGNiG, które jako główny użytkownik, zakontraktował dostawy 5 mld m3 LNG rocznie, począwszy od 2024 r. Obejmuje to całkowitą obecną moc terminalu, a spółka podpisała także inne umowy. W razie opóźnień, wywołanych np. niepokojami wynikającymi z epidemii, istnieje ryzyko niedotrzymania terminu

Leave a Reply