Zdolności magazynowe

15 kwietnia br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 16 076 GWh, czyli około 47%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (7 746 GWh), mniej w IM Wierzchowice (4 651 GWh) oraz w GIM Sanok (3 679 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 2 605 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 328 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 407 GWh oraz odebrano 62 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 298 GWh i odebrano 565 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 13 471 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 75% (71 TWh), Niemcy 73% (166 TWh), Belgia 76% (6,8 TWh), Francja 40% (51 TWh), Ukraina 52% (167 TWh). Stan napełnienia UE to 58% (638 TWh).

Gas Storage Poland ogłosiło rozdysponowanie zdolności magazynowych na rok gazowy 2020/2021, które udostępniono w procedurze z 10 stycznia br. Zdolności dotyczące PMG Wierzchowice będą świadczone od zatwierdzenia nowej taryfy przez Prezesa URE oraz zakończenia związanych z tym formalności.

Zgodnie z danymi KE, w 4Q 2019 r. LNG odpowiadało za 28% importu gazu w UE – co czyniło je drugim największym źródłem gazu. Oznacza to wzrost o ponad 40% r/r, jak poinformowało stowarzyszenie unijnych operatorów GIE. Pomimo zmian na rynku, przewiduje się, że znaczny trend wzrostowy utrzyma się także w br.

Zmieniły się wartości niezakontraktowanych zdolności magazynowych Gas Storage Poland.

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne na bazie informacji OSM

* dostępna zdolność magazynowa przerywana

Leave a Reply