Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie kwietnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 149 – 278 GWh, GCP (DE-PL) 9 – 48 GWh, Hermanowice [PL-UA] 38 – 45 GWh, zarejestrowano także dzienny przepływ do 26 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL). Znacząco zmniejszył się wolumen przesyłu PL-DE oraz SGT-KSP.

W analizowanym okresie na platformie GSA nie odbyły się żadne aukcje. Najbliższe zaplanowane aukcje przepustowości przesyłowej zaplanowano na 20 (dla przepustowości ciągłych) i 28 kwietnia (dla przepustowości przerywanych).

Konsorcjum pod przewodnictwem NDI Energy wybrano wykonawcą części gazociągu GIPL – 77-cio kilometrowego fragmentu relacji Konopki-Kuków.

Uruchomiono procedurę wydawania pozwolenia na budowę Baltic Pipe na wodach znajdujących się pod polską jurysdykcją. Realizacja morskiej części gazociągu powinna być możliwa jeszcze w br., ponieważ OSP wybiera wykonawcę budowlano-montażowego. Część lądowa posiada wymagane pozwolenia budowlane.

Rosyjskie media podają, że statek Akademik Czerski wpłynie na Bałtyk w maju br. Gazprom oświadczył, że wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań dostawczych w sezonie grzewczym 2019/2020. Rosjanie zamierzają zwiększyć produkcję gazu na Półwyspie Jamalskim – w br. zaplanowano m.in. 52 nowe odwierty.

Od 1 kwietnia br. przez 5 następnych lat PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunkowej LNG w terminalu w litewskiej Kłajpedzie. Zrealizowano już pierwszą transakcę z jego użyciem.

PGE oraz PSE podpisały umowę o przyłączeniu Elektrowni Dolna Odra do sieci przesyłowej.

W połowie 2021 r. Lotos zamierza oddać do użytku stację dokującą LNG, na jednej ze swoich stacji w okolicach Trójmiasta. Projekt współfinansuje UE.

Źródło: opracowanie własne

* dostępna zdolność przesyłowa przerywana (bez prognoz dobowych D-1)
** zdolność na punkcie Cieszyn jest zakontraktowana do 2026 r. w ramach procedury Open Season

   

Leave a Reply