Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 7,43 EUR/MWh odnotowano 30 kwietnia (poprzednio 7,93 EUR/MWh), zaś najwyższą 8,27 EUR/MWh w dniu 19 kwietnia (poprzednio 8,64 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie kwietnia wyniosła 7,81 EUR/MWh (w I poł. kwietnia było to 8,19 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 26 kwietnia – 283 GWh (w II poł. marca 247 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 448 GWh.

Zgodnie z danymi OMV, spółka w 1Q br. kupowała gaz średnio za niemal 20% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r., czyli za 11 EUR/MWh. Dla całego br. firma przewiduje bazowanie na średniej cenie równej około 10 EUR/MWh, czyli o 16% mniejszej niż w poprzednim roku. Średnia cena gazu na CEGH w 1Q br. wyniosła 10,64 EUR/MWh. Jednocześnie wolumen przewidywanej sprzedaży gazu w br. to ponad 137 TWh, czyli więcej niż w 2019 r.

Węgierski FGSZ zmienił zasady rozliczenia, które dotyczą punktów wejścia i wyjścia w roku gazowym 2019/2020. Węgierski i ukraiński OSP osiągnęli porozumienie. Zgodnie z nim od początku maja połączy się punkty: Beregovo oraz Beregdaróc w jeden VIP Bereg, który dysponuje ich łącznymi zdolnościami technicznymi. Operatorzy przedstawili także wyniki procedury ROHU open season – zakończono projekt, ponieważ nie w teście ekonomicznym uczestnicy rynku nie złożyli ofert, które przekroczyłyby niezbędne minimum.

Węgierski MOL przestawił produkcję płynu do szyb na wytwarzani dziennie około 50 tys. litrów płynu dezynfekującego dziennie. Nie ograniczając się do standardowego wsparcia państwa przez inne firmy, OMV przekazało rządowi paliwo samolotowe (Jet A1) o wartości 500 mln EUR. Część zaopatrzenia potrzebnego w związku z epidemią korony importowana jest właśnie drogą powietrzną.

Włoskie Eni przymierza się do cięcia produkcji w wysokości do 8%, strata za 1Q br. sięga 3 mld EUR.

W związku z epidemią korony, nie udało się uruchomić zakładu LNG Damietta w Egipcie (40% udziałów posiada Eni, oraz kolejne 40% hiszpański Naturgy), który rocznie produkował 5 milionów ton LNG. Roszczenia europejskich koncernów z tego tytuły względem rządu egipskiego mogą wynieść nawet 2 miliardy USD.

Bardzo prawdopodobne jest jeszcze dalsze opóźnienie w budowie bułgarskiego odcinku Turkish Stream, tym razem w wyniku epidemii.

ACER rozpoczęło pracę nad mechanizmem podziału kosztów w kontraktach długoterminowych przy przesyle energii elektrycznej po opublikowaniu wyników raportu dot. jednolitego łączenia rynków Day-Ahead ze zoptymalizowaną alokacją zdolności przepustowej. Podjęto prace nad dalszą integracją systemu balansowania sieci dla Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii, konsultacje potrwają do 20 maja (w kwietniu państwa te zwróciły się do Agencji z 4. propozycjami stworzenia Nordyckiego automatycznego rynku rezerw bilansujących – AFRR.

Leave a Reply