Ceny gazu II połowa kwietnia

Ceny gazu II połowa kwietnia

Spadek średniego poziomu ceny gazu o 0,8  EUR/MWh.

W II połowie kwietnia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 5,52 – 9,71 EUR/MWh (patrz ta¬bela obok), a dla cen referencyjnych gazu 5,88 – 8,90 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, spadła do poziomu 7,02 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (6,56 EUR/MWh) i TGE (8,04 EUR/MWh) spadła do poziomu 1,48 EUR/MWh.

Ostatnie dwa tygodnie to, zgodnie z naszymi przewidywaniami, okres podwyższonej zmienności na rynku. Po niemal dwóch miesiącach nieustannego napływu negatywnych informacji, stopniowo zaczynają pojawiać się pierwsze symptomy odmrażania globalnej gospodarki. Na rynku kapitałowym widzimy powolną poprawę sentymentu, jednak daleko jeszcze do jakiekolwiek optymizmu. Wartym odnotowania jest fakt, iż dziś już nikt nie wierzy w opisywane jeszcze na początku kwietnia V-kształtne odbicie koniunktury. Należy pamiętać, że choć skala impulsów fiskalnych i monetarnych jest największa w historii, to prędzej czy później podmioty gospodarcze będą musiały zmierzyć się z potężnym poziomem zalewarowania swojej działalności. W przypadku rynku gazu zrealizowany został scenariusz, w którym ceny przebiły silny poziom wsparcia (7 EUR/MWh). Aktualnie zauważalna jest podwyższona zmienność notowań. Kontrakt Month Ahead na dzień 5 maja znajdował się poniżej 6 EUR/MWh. Niezwykle wymowne było zrównanie się niemal wszystkich globalnych cen gazu. W ostatnich dniach kwietnia ceny w Azji (JKM Index), Europie (TTF i NBP) oraz USA(Henry Hub) znajdowały się na niemal identycznych poziomach. Co więcej, doświadczyliśmy także notowań na rynkach europejskich poniżej poziomu cen w USA, co nigdy wcześniej nie miało miejsca.

Leave a Reply