Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 6,2 EUR/MWh odnotowano 30 kwietnia (poprzednio 7,52 EUR/MWh), zaś najwyższą 7,82 EUR/MWh w dniu 16 kwietnia (poprzednio 8,59 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie kwietnia wyniosła 6,95 EUR/MWh (w I poł. kwietnia było to 7,99 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 18 kwietnia– 34,5 GWh (w I poł. kwietnia 26 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 269 GWh.

ERU prowadzi konsultacje publiczne w sprawie rabatów i mnożników sezonowych.

Czeski rząd przedstawił dokumenty ze szczegółowymi rekomendacjami na czas pandemii dla podmiotów operujących infrastrukturą krytyczną.

Czeski rząd podpisuje umowy ustalające ramy współpracy odnośnie do planowanej rozbudowy krajowego potencjału nuklearnego.

Słowacki OSP zaktualizował regulamin korzystania z sieci – oferowana jest nowa usługa dodatkowa, czyli zdolność dwukierunkowa dla połączenia międzysystemowego Słowacja-Ukraina.

Leave a Reply