Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Coraz więcej firm podejmuje działania adaptacyjne do stanu epidemiologicznego. Wirus opóźnia prace w obszarze upstream.

W II połowie kwietnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 6,0 – 7,42 EUR/MWh (poprzednio 7,37 – 7,99 EUR/MWh), a na GASPOOL 5,88 – 7,23 EUR/MWh (poprzednio 7,10 – 8,0 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 25 i 26 kwietnia, a najwyższą w dniu 17 kwietnia. Średnia cena dla Niemiec w I połowie kwietnia br. wyniosła 6,56 EUR/MWh (w I połowie kwietnia br. wynosiła  7,56 EUR/MWh).

EnBW zgłosiło zapotrzebowanie na dostawę 4 ładunków LNG w 3Q br. z dostawą w Północno-Zachodniej Europie.

Uniper powołał 5 nowych członków swojej rady nadzorczej z terminem wygaśnięcia mandatu w dniu najbliższego zdalnego walnego zgromadzenia (20 maja br.). Równocześnie, nowy członek – Klaus-Dieter został wybrany na prezesa zarządu. Planowana dywidenda na 2019 r. to 1,15 EUR/akcja. Spółka oczekuje dobrych wyników finansowych za 1Q br. Szacowany EBIT to 650 mln EUR (w porównaniu do 185 mln EUR sprzed roku).

Z powodu przedłużającej się epidemii, RWE zdalnie przeprowadziło coroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Z dniem 1 lipca 2021 r. Markus Krebber zastąpi Martina Schmitza na stanowisku dyrektora zarządzającego.

Zgodnie z decyzją KAP+ z 25 marca br. Fluxys TENP poinformowało Bundesnetzagentur o dodatkowych zdolnościach przesyłowych w sieci.

Coraz więcej firm informuje o opóźnieniach w pracach rozbudowy złóż z powodu korony. Equinor poinformował o dwumiesięcznym opóźnieniu na największym polu poza Norwegią – Peregrino (Brazylia). Jest to istotny problem ponieważ ok. 75% personelu w tym regionie jest zarażonych wirusem. Opóźnienie w pracach na złożu (produkcja do 80 tys. boe/dzień) dotyczy budowy trzeciej platformy wiertniczej. Equinor poinformował o zmianach kadrowych w sektorze Poszukiwania. Na stanowisko Dyrektora Generalnego działu powołano do funkcji z końcem maja Tore Loeseth (zastąpi ona Tima Dodsona). W ostatnich latach Equinor nie odnotował znacznych odkryć w Arktyce. Spółka podjęła także decyzję o zmniejszeniu wydatków w tym roku w sektorze o 400 mln EUR do 1 mld EUR.

Norweski rząd zaproponował wprowadzenie tymczasowych ulg podatkowych dla firm naftowych celem zapewnienia niezachwianego rozwoju inwestycji.

Bundesnetzagentur poinformowało o niewypełnieniu zobowiązań umownych, wynikających z umowy grupy bilansującej energię elektryczną (chodzi o obowiązek prawidłowego bilansowania ilości energii elektrycznej w obrocie w grupach bilansujących) przez Centricę, Danske Commodities i Statkraft. W kwietniu podobnych naruszeń dopuściły się Energie Vertrieb Deutschland (EVD) i Optimax Energy.

W związku ze spadkiem sprzedaży biopaliw, producent i sprzedawca Verbio rozważa rozpoczęcie produkcji płynów do dezynfekcji na bazie bioetanolu. Spółka uzyskała poparcie władz.

Leave a Reply