Rynek detaliczny gazu

Spadek średniej ceny gazu o 1,1 EUR/MWh. TGE uruchamia na OTF obrót energią, gazem i instrumentami OZE.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 7,05 – 9,71 EUR/MWh (32,01 – 42,02 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 8,09 – 9,83 EUR/MWh (36,78 – 45 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 29 kwietnia, zaś najwyższą 16 kwietnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 8,04 EUR/MWh (36,46 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 9,10 EUR/MWh (41,44 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 26 – 42,75 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 34,82 PLN/MWh, z kolei wolumen spadł znacznie do 218 GWh.

16 kwietnia KNF przyznało uprawnienie TGE na prowadzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF – Organised Trading Facility). OTF to RTT gazu ziemnego i energii elektrycznej, które zostały przekształcone zgodnie z Dyrektywą MiFiD2. Pierwsza sesja na OTF odbędzie się 4 maja br. Przedmiotem obrotu na OTF będą produkty na: Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) i Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM). Uwaga obrót Instrumentami OZE wymaga wypełnienia obowiązków wynikających z Dyrektywy MiFiD2.

23 kwietnia TGE wprowadziło nowy instrument na RDBg. Giełda wprowadziła możliwość zakupu gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT). Poprzednio obrót gazem na SGT był jedynie dostępny na RDNg. Oznaczenie instrumentu to SGT_RDB_DD-MM-RR.

Do Polski dotarł trzeci tankowiec LNG, w ramach kontraktu długoterminowego z Cheniere. Wolumen ładunku to niecałe 100 mln m3 gazu po regazyfikacji. Jest to trzecia dostawa w ramach tego kontraktu, oraz druga w tym roku. W 2023 r. wolumen rocznego odbioru wzrośnie do 2 mld m3 gazu po regazyfikacji.

Leave a Reply