Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 kwietnia br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 16 774 GWh, czyli około 49%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (7 541 GWh), mniej w IM Wierzchowice (5 317 GWh) oraz w GIM Sanok (3 917 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 1 837 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 734 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 1 024 GWh oraz odebrano 326 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 1 467 GWh i odebrano 0,7 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 14 937 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 76% (72 TWh), Niemcy 77% (174 TWh), Belgia 83% (7,4 TWh), Francja 50% (64 TWh), Ukraina 54% (172 TWh). Stan napełnienia w UE to 62% (688 TWh).

Prezes Naftogazu poinformował, że spółka nie zamierza w najbliższym czasie importować gazu ziemnego z Europy, ponieważ bieżący poziom napełnienia magazynów zapewnia pokrycie zapotrzebowania na gaz, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczny spadek zapotrzebowania na surowce. W kwietniu kończy się sezon grzewczy, dlatego Ukraina będzie mogła wykorzystać gaz, który był gromadzony w obawie, wynikającej z kwestii przedłużenia umowy tranzytowej z Gazpromem. W związku z łagodną pogodą, wykorzystano jedynie niewielką ilość gazu do następnego sezonu zatłoczone zostaną maksymalnie 3 mld m3 gazu. Do zaspokojenia reszty popytu miałoby wystarczyć krajowe wydobycie oraz posiadany już gaz.

Leave a Reply