Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie kwietnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 149 – 215 GWh, GCP (DE-PL) 9 – 47 GWh, Hermanowice [PL-UA] 39 – 47 GWh, zarejestrowano także przepływ do 27 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL). Nie zarejestrowano przesyłu przez punkt Drozdowicze rewers.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 18 aukcji przepustowości ciągłej, przerywanej i przerywanej warunkowo ciągłej na produkt miesięczny za maj br., organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano 4 aukcje przepustowości ciągłej: 1 442 MWh/h dla punktu GCP Gaz System/Ontras, 333 MWh/h dla punktu Wysokoje, 100 MWh/h dla punktu Mallnow Rewers, 100 MWh/h dla PWP. Zakupiono też 1 689 MWh/h przepustowości przerywanej, warunkowo ciągłej dla punktu Drozdowicze rewers.

Baltic Pipe uzyskał wszystkie administracyjne zgody budowlane na polskim odcinku lądowym oraz morskim. Gaz System przymierza się do składania zamówień pod budowę gazociągów, ogłoszono kwalifikację sprzedawców w 4 kategoriach.

OSP zakupił część potrzebnych materiałów pod infrastrukturę do obsługi Baltic Pipe: budowę tłoczni gazu w Gustorzynie oraz rozbudowy tłoczni w Odolanowie i tłoczni w Goleniowie.

Organy nadzoru budowlanego wyraziły zgodę na uruchomienie gazociągu Hermanowice-Strachocina. Koszt budowy wyniósł 350 mln PLN (146 mln PLN pochodziło z pieniędzy unijnych).

Rosyjski statek skierowany do dokończenia NS2 (zostało 160 km gazociągu) prawdopodobnie będzie potrzebował modernizacji, w związku z czym miałby zostać skierowany do jednego z rosyjskich portów na Morzu Bałtyckim.

Prezes Naftogazu poinformował, że Ukraina zachowuje stabilne wpływy z tranzytu rosyjskiego gazu, ponieważ taryfa tranzytowa została ustalona, jako stała wartość, niezależna od cen gazu. W umowie obowiązuje klauzula take-or-pay, w związku z czym, nawet w razie wstrzymania przesyłu, zysk przewoźnika jest gwarantowany. Dzienny koszt tranzytu wynosi w przybliżeniu 5,7 mln USD. Dodatkowo, niskie ceny gazu pozwoliły Naftogazowi kupić 3 mld m3 rosyjskiego gazu, potrzebnego do obsługi tranzytu, po niskiej cenie.

W kontekście niespłaconych długów Gazpromu, spółka Nord Stream 2 AG złożyła oświadczenie, zgodnie z którym nie wie o żadnych postępowaniach sądowych przeciwko mieniu spółki.

* dostępna zdolność przesyłowa przerywana (bez prognoz dobowych D-1)
** zdolność na punkcie Cieszyn jest zakontraktowana do 2026 r. w ramach procedury Open Season

Leave a Reply