Niemcy maj

Niemcy maj

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,7 EUR/MWh. Wodór z elektrolizy w sieci OSP. Nowa niemiecka polityka wodorowa. Niemcy poważnie rozważają rozwój rynku wodoru i zwiększenia ilości zatłaczanej do sieci gazowych.

W I połowie maja br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 5,88 – 6,41 EUR/MWh (poprzednio 6,0 – 7,42 EUR/MWh), a na GASPOOL 5,57 – 6,26 EUR/MWh (poprzednio 5,88 – 7,23 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najniższa cenę odnotowano 15 maja, a najwyższą w dniu 12 maja. Średnia cena dla Niemiec w I połowie maja br. wyniosła 5,87 EUR/MWh (w II połowie kwietnia br. wynosiła 6,56 EUR/MWh).

ACER pozytywnie zaopiniował decyzję Bundesnetzagentur o przyznaniu zwolnienia z obowiązku zapewnienia stałej fizycznej dwukierunkowej zdolności przesyłowej na transgranicznym połączeniu „Deutschneudorf EUGAL” pomiędzy Niemcami a Czechami. W opinii organu zwiększenie zdolności przesyłowej z Czech do Niemiec w perspektywie krótko- i średnioterminowej może spowodować znaczne koszty inwestycyjne, które prawdopodobnie przeważą nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw gazu. Infrastruktura spełnia wymagania regulacyjne.

W marcu zwiększono przepustowość gazociągu Griazowiec-Tłocznia Slawijańskaja, doprowadzającego gaz do Nord Stream-ów, z 55 do 82 mld m3/rok. Zagraniczna prasa spekuluje o możliwości budowy trzeciej nitki, lub sprzedaż gazu na rosyjskiej granicy. Część sektora informuje, że rosyjski gigant i tak nie straci na eksporcie surowca przez mający powstać gazociąg, ze względu na spadek popytu spowodowany epidemią korony.

Niemiecki OSP OGE podpisało umowę z BW Bürgerwindpark Fehndorf-Lindloh na wprowadzenie do sieci gazu produkowanego z elektrolizatora (moc 2 MW) zainstalowanego koło farm wiatrowych o mocy blisko 70 MW. Planowana data realizacji projektu została wyznaczone na 2021 r. (400 m3 wodoru/h).

Po trzytygodniowym spadku obrotów następuje lekkie odbicie na azjatyckim rynku LNG. Ceny wzrosły w minionym okresie o 0,2 USD, tym samym przekraczając granicę 2 USD/mmBtu. O wzroście popytu świadczą zamówienia spółek z Chin na czerwiec i lipiec br. Część firm z Indii zgłosiło zapotrzebowanie na LNG jeszcze w maju. Również Korea Płd. i Tajlandia informują o zainteresowaniu zakupem ładunków LNG. Wzrosły również, choć nieznacznie ceny gazu w USA, w związku z czym miało dojść do odwołania nawet 20 dostaw LNG z tego kierunku do Azji i Europy. W USA EIA zapowiedziała spadek produkcji surowca, z powodu wirusa w latach 2020 – 2021 (po raz pierwszy od 2016 r.). Opisany stan nie dotyczy Japonii – największego importera (głównie z USA), gdzie ceny wciąż spadają.

Leave a Reply