Rynek detaliczny gazu

PGNiG zwiększa wydobycie w kraju i za granicą. UOKiK wszczyna postępowanie rozpoznawcze. Polskie podmioty odkładają w czasie decyzje inwestycyjne.

13 maja rozpoczęła obowiązywanie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji. Sejm i Senat przyjęły ustawę bez poprawek. Szerszy komentarz zamieszczamy w sekcji News.

MAP Jacek Sasin objął bezpośredni nadzór na spółkami energetycznymi: m.in. PGE, Tauron, Enea, PGNiG, PKN Orlen, Lotos, Grupa Azoty i PZU.

3 nowe rozporządzenia MK. Ministerstwo Klimatu złożyło projekt rozporządzenia ws. wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Celem rozporządzenia jest „redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego”. Projekt zasadniczo zakłada uproszczenie i ujednolicenie wniosków i formularzy. Projekt drugiego rozporządzenia ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych określa sposób obliczania ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci oraz sposobu jej bilansowania i rozliczania. Trzecie rozporządzenie, które weszło w życie 8 maja br., określa nowe zasady kalkulacji taryf ciepłowniczych.

11 maja na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki powołano Łukasza Młynarkiewicza.

PGNiG zwiększa wydobycie na złożu Przemyśl dzięki nowym odwiertom. Wg. szacunków roczne wydobycie wzrośnie o 60 mln m3, czyli o 13%. Zakończenie prac nastąpi w 1Q br. Spółka potwierdza, że na złożu znajduje się więcej gazu niż zakładano.

PGNiG Upstream Norway sfinalizowało lutową transakcję wykupu udziałów w dwóch norweskich złożach: 11% udziałów na złożu Gina Krog (koncesja PL029B) i 12% udziałów na Alve Nord (koncesja PL127C). Dzięki temu roczne wydobycie spółki na norweskim szelfie wzrośnie o 100 mln m3 gazu/rok. Tym samym liczba koncesji polskiej spółki w Norwegii wzrosła do 31. Mimo 31 koncesji spółka prowadzi obecnie wydobycie jedynie na siedmiu koncesjach.

PGNiG OD podpisało kontrakt na dostawę 0,26 mln m3 paliwa CNG Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Umowa zawarta na 18 miesięcy rozpocznie obowiązywanie wraz z pierwszą dostawą – jeszcze w maju br. Ceny CNG są najniższe od 2 lat. PGNiG zapowiedziało budowę 38 nowych stacji CNG/LNG.

Rośnie popularność wniosków dla projektów LNG w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania może sięgać 45% kosztów całej inwestycji.

PGNiG wystartowało z nowym projektem produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru siecią gazową pt. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości. Spółka podpisała już umowę budowy jednej ze stacji o nazwie Hydra Tank na warszawskiej Woli. Stacja zostanie uruchomiona w 2021 r.

Na prezesa PGNiG Termika powołano Pawła Stańczyka. Na prezesów ds. technicznych i ds. operacyjnych powołano Jarosława Głowackiego i Jarosława Maślanego.

Mimo epidemii, PSG nie zwalnia z gazyfikacją gmin. Dotychczas od końca 2018 r. spółka zgazyfikowała 130, a do 2022 r. zamierza zgazyfikować kolejnych 170 gmin, co oznacza, że na półmetku program gazyfikacji kraju został zrealizowany w ponad 40%. PSG jest największym europejskim beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji. Spółka zapowiedziała 9 inwestycji związanych z likwidacją ograniczeń przesyłowych oraz budowę kolejnych stacji LNG.

PGE z nowymi umowami z MK na dofinansowanie dwóch projektów przyłączenia OZE do sieci. Chodzi o modernizacje stacji 110/15kV Wieluń i stacji 110/15kV RPZ Ruda. Wartość obu inwestycji to 34 mln PLN, z czego 20 mln PLN zostanie pokrytych ze środków UE.

UOKiK wszczął postępowanie dot. spółki Enrex Energy ws. możliwych praktyk antykonsumenckich.

Światowy spadek zapotrzebowania na energię stawia energetykę opartą na OZE w lepszej pozycji w stosunku do konwencjonalnych źródeł. Spadek popytu na energię, który w skali roku może wynieść ponad 5%, ma przełożyć się na spadek emisji CO2 o ok. 10%. Podczas gdy produkcja z węgla i gazu systematycznie spada, OZE rośnie w siłę. Wg. wyliczeń źródła nie emisyjne (razem z atomem) mają w tym roku odpowiadać za 40% produkcji (udział samego OZE wzrośnie o 5%).

Energa i Enea odłożyły w czasie decyzję inwestycyjną o budowie Elektrowni Ostrołęka C (1 000 MW). Decyzja miała zostać podjęta do 7 maja br.

8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną.

Przedłużono termin naboru wniosków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu. 15 maja rozpoczął działanie w nowej formie program Czyste Powietrze. Zmiany dot. uproszczenia procesu wydawania decyzji, zaangażowanie jednostek samorządu oraz uproszczenie wymogów i inne.

PGNiG z coraz większa ilością umów zawieranych w ramach eBOK-a. W kwietniu ilość zawartych umów za pośrednictwem platformy wzrosła względem marca o 170% do 7,2 tys. PGNiG wznowiał działalność stacjonarnych BOK-ów.

Leave a Reply