Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,6 EUR/MWh. Sempra Energy okłada w czasie decyzje inwestycyjną dot. terminala eksportowego do Polski.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 5,96 – 8,13 EUR/MWh (27,17 – 37 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 7,05 – 9,71 EUR/MWh (32,01 – 42,02 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 9 maja, zaś najwyższą 7 maja br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 7,47 EUR/MWh (34,02 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 8,04 EUR/MWh (36,46 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze¬dziale: 25 – 42 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 33,72 PLN/MWh, z kolei wolumen pozostał na niemalże niezmienionym poziomie – 220 GWh.

W kwietniu odnotowano 24%-owy wzrost obrotów gazem na TGE. Wolumen obrotu na rynku terminowym wzrósł w skali r/r do 13,83 TWh, na co złożyło się 11,73 TWh na RTTg (wzrost o 33% w skali r/r), oraz 1,6 TWh na RDNg (spadek o 12%) i 0,5 TWh na RDBg (spadek o niecały 1%).

4 maja Sempra Energy odłożyła decyzje inwestycyjną dot. terminala LNG Port Arthur na 2021 r. Decyzja miała zapaść w 3Q br. i jest uwarunkowana spadkiem zapotrzebowania wywołanego epidemią wirusa. Zgodnie z umową zawartą z PGNiG spółka miała dostarczać do Polski, począwszy od 2023 r., 2,7 mld m3 gazu (po regazyfikacji).

4 maja TGE rozpoczęło notowania na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF). Prezes URE jest odpowiedzialny za monitorowanie transakcji zawieranych na OTF. Rozpoczęcie działania OTF będzie miało znaczący wpływ na obrót gazem i energią w Polsce, ponieważ obrót produktami ekwiwalentnymi do instrumentów finansowych będzie wymagał notyfikacji do KNF, z czego nie zdaje sobie sprawy znacząca podmiotów działających na rynku. 6 maja walne zgromadzenie TGE powołało Piotra Zawistowskiego na kolejną, 3-letnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu.

W ramach projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC), utworzono specjalną platformę do publikacji informacji wyjaśnień i odpowiedzi na pytania w związku z działaniem projektu. Core FB MC promuje integrację jednolitego europejskiego rynku dnia następnego (SDAC) 13 państw europejskich (w tym Polski).

Leave a Reply