Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 maja br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 17 996 GWh, czyli około 52%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (6 921 GWh), mniej w IM Wierzchowice (6 284 GWh) oraz w GIM Sanok (4 791 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 1 337 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 1 112 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 1 864 GWh oraz odebrano 641 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 2 055 GWh i odebrano 332 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 16 660 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 80% (76 TWh), Niemcy 80% (182 TWh), Belgia 89% (8,0 TWh), Francja 59% (77 TWh), Ukraina 55% (177 TWh). Stan napełnienia w UE to 67% (743 TWh).

Zmieniły się wartości niezakontraktowanych zdolności magazynowych Gas Storage Poland. Nieznaczna zamiana dotyczy instalacji gazu wysokometanowego w GIM Kawerna.

Gas Infrastructure Europe przedstawiło dokument z rekomendacjami dla przedsiębiorców, w zakresie celów redukcji emisji metanu. Raport zawiera istotne informacje, zważywszy na to, że emisja metanu wywiera nacisk na sektor gazu ziemnego w kontekście porozumienia paryskiego.

Baltic Pipe uzyskał od szwedzkich władz pozwolenia na budowę odcinka przebiegającego przez obszar objęty jej jurysdykcją – stanowi to ostatni etap procesu uzyskiwania pozwoleń i oznacza, że projekt  może wejść w fazę realizacji.

Leave a Reply