Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Spadek poziomu cen gazu na rynku SPOT 1,4 EUR/MWh. Gasunie nową taryfą przesyłową na 2021 r.

II połowie maja br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 3,92 EUR/MWh – znacznie mniej niż poprzednim okresie, którym była ona równa 5,28 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano dniu 22 maja br., wyniosła ona 3,02 EUR/MWh. kolei najwyższa cena wyniosła 4,72 EUR/MWh, odnotowano ją 18 maja.

Na początku analizowanego okresu (stan na 18 maja) ceny gazu na NBP oscylowały granicach niespełna 13 p/th, na co miała wpływ znaczna nadpodaż gazu sieci spowodowana ciepłą aurą pogodową znacznym spadkiem produkcji energii gazu. tym samym czasie odnotowano spadek poziomu regazyfikacji LNG przesyłu angielskiego szelfu. Natomiast pod koniec omawianego okresu (stan na 28 maja) ceny uległy znacznemu wzrostowi wynosiły ok. 24 p/th. Pod koniec okresu odnotowano odbicie kiedy to wzrosło zapotrzebowanie na gaz przy produkcji energii elektrycznej. Wzrósł także poziom regazyfikacji LNG przesył Norwegii.

ACM zatwierdził nową taryfę przesyłową gazu dla Gasunie Transport Services (GTS) na 2021 r. Wzrost taryfy 3,7% jest spowodowany ustaleniem przez ACM zaniżonego maksymalnego poziomu przychodów przez Operatora latach 2017 – 2019. związku czym 2021 r. nastąpi rekompensata utraconych możliwych zarobków. Drugim powodem wzrostu taryfy jest spadek sprzedaży mocy przesyłowych przez GTS. Zmiana taryfy nieznaczny sposób wpłynie na konsumentów, jako że stanowi ona 5%-owy wkład do wartości całego rachunku.

GTS sygnalizuje potrzebę zwiększenia importowych mocy przesyłowych kraju ok. 288 GWh/dzień. powodu spadku produkcji na złożu Groningen wieloletnim spadkowym trendzie produkcji małych złóż, najbliższych latach Holandia będzie musiała zdecydować się na zwiększenie możliwości importowych. Równocześnie krajowe zapotrzebowanie na gaz stale spada. 2018 r. było to 398 TWh, na 2020 r. prognozowane jest 349 TWh. 2025 r. ma to być ok. 337 TWh (wynika dwóch trzech zaproponowanych scenariuszy rozwoju). Dlatego mimo początkowego wzrostu importu przyszłych latach można oczekiwać korekty spowodowanej spadkiem krajowego zapotrzebowania II poł. lat dwudziestych.

Kwietniowa produkcja gazu Holandii spadła względem marca 752 GWh/dzień do 736 GWh/dzień tym samym sięgając minimum 2008 r. Spadek wydobycia był silnie skorelowany nie tylko ograniczeniami związanymi wirusem, ale także ciepłymi warunkami pogodowymi. Spadło wykorzystanie L-Gas (niskokalorycznego gazu), używanego do ogrzewania gospodarstw domowych oraz eksporcie (spadek skali r/r 725 do 640 GWh/dzień), tym zwłaszcza do Belgii. Należy również zwrócić uwagę na wzrost importu konwersji H-gas (wysokokalorycznego gazu) na L-gas skali r/r wzrosło 718 do 869 GWh/dzień. Marcowy rekord konwersji – blisko 900 GWh/dzień wiązał się pracami konwersacyjnymi magazynach GTS-u.

IUK rozpoczął przetarg na zakup uzupełnienie gazu wytracanego przesyle gazu. Przetarg obejmuje dostawy okresie od 1 października 2020 do 1 października 2021 r.

Belgia zamierza osiągnąć paryskie cele klimatyczne, nie poprzez redukcję emisji CO2 dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz poprzez permanentne zmagazynowanie części emitowanego CO2 pustych złożach gazu. ramach projektu wychwytywania CO2 porcie Antwerpii (projekcie pisaliśmy poprzednich wydaniach Monitora), konsorcjum spółek zapowiedziało konieczność transportu magazynowania CO2 poza krajem (transportem rurociągiem lub statkiem) np. norweskich polach gazowych. połączeniu nowym podobnym projektem Carbon Connect Delta niewykluczone, że spadek emisji wyniósłby nawet 10 mln ton CO2 /rok.

Leave a Reply