Ceny gazu

Ceny gazu

Ponowny spadek średniego poziomu ceny gazu 0,3 EUR/MWh.

II połowie maja ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się przedziale: 3,02 – 7,01 EUR/MWh (patrz tabela obok), dla cen referencyjnych gazu 3,33 – 7,50 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, porównaniu do poprzedniego, spadła do poziomu 4,79 EUR/MWh. Różni¬ca między średnią ceną gazu spot Niemczech (4,37EUR/MWh) TGE (5,98 EUR/MWh) spadła do poziomu 1,35 EUR/MWh.

Decyzja o utworzeniu Fundu­szu odbudowy UE, który ma być finansowany obligacjami Unijnymi ma otworzyć nowa perspektywę, że Unia jest gotowa do walki z konsekwen­cjami pandemii w sposób, który nie ustępuje rządom amerykańskim. Łączna wartość środków, które mają zostać przekazane gospodarkom Unii to ok. 750 mld EUR. Wyzwoliło to dodatkowy apetyt na ryzyko, przekładając się tym samym na aprecjacje walut rynków wschodzących. Należy zaznaczyć, że skala pomocy, która ma zostać udzielona Polce (63,8 mld EUR) całkowicie zneutralizowała oczekiwane wskutek obniżenia stóp procentowych osłabiających notowania PLN.

Ceny uprawnień do emisji podobnie jak szeroki rynek napędzane są stymulacją monetarno-fiskalną, która wzmacnia oczekiwania inwestorów na utrzymanie europejskiego „zielonego ładu”.

Rynek gazu strukturalnie ciągle pozostaje głębokim trendzie spadkowym. Ceny najbliższych miesięcy oscylują od 4 do 5 EUR/MWh, podczas gdy kontrakty zimowe wyceniane są premią do miesięcy letnich wynoszącą 4,7 EUR dla Q4_20 ok 7 EUR dla Q1_21.

Dalszy komentarz najważniejszych informacji zamieszczamy sekcji News.

Leave a Reply