Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT 1,37 EUR/MWh.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 3,70 EUR/MWh odnotowano 23 maja (poprzednio 5,35 EUR/MWh), zaś najwyższą 5,98 EUR/MWh dniu 16 maja (poprzednio 7,26 EUR/MWh). Średnia ważona cena II połowie maja wyniosła 5,13 EUR/MWh (w I poł. maja było to 6,50 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 21 maja – 44,5 GWh (w I poł. maja 51,5 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 256 GWh.

Rząd czeski, pod przewodnictwem Andreja Babisza, będzie nawoływał, aby unijny plan naprawy gospodarczej długoterminowy budżet był zgodny Europejskim Zielonym Ładem. Oznacza to zmianę wcześniejszej postawy Pragi.

Leave a Reply