Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Drożej więcej na GET Baltic. Renegocjacje cen gazu dla Białorusi. Ukraina będzie importować amerykańskie LNG Polski.

II poł. maja na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano transakcji łącznym wolumenie 224 GWh. Wolumen wzrósł porównaniu do II poł. kwietnia, kiedy wyniósł 208 GWh, jest jednak znacznie mniejszy niż poprzednich omawianych okresach (II poł. kwietnia: 31 1533 MWh). Średnia cena 1 MWh gazu pozostała na niezmiennym poziomie wynosi 8,26 EUR/MWh (wobec 8,27 EUR/MWh w I poł. maja).

Na Ukrainie 1 maja weszła życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 4 105 UAH/1000 m3 – 15,51 EUR/MWh (wobec 3 421 UAH/1000 m3 – 12,92 EUR/MWh kwietniu).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Gazprom poinformował planach podjęcia rozmów renegocjacji ceny gazu ziemnego na 2021 r. dla Białorusi, tuż po uregulowaniu zaległego długo za dotychczasowe dostawy wysokości 166 mln USD. Białorusini twierdzą, że żaden taki dług nie istnieje.

Rząd Ukrainy przyjął memorandum ws. dostaw LNG USA przez terytorium Polski. Porozumienie zakłada współpracę amerykańską spółką gazową Louisiana Natural Gas Exports, oraz rozwój niezbędnej infrastruktury, zwłaszcza na połączeniu gazowym Polską. Roczne dostawy okresie 20 lat miały by wynosić ok. 5,5 mld m3 gazu/rok. Stanowi to potwierdzenie marcowej wypowiedzi Wiceministra Energii dot. importu LNG rzędu 6 – 8 mld m3. Przy wykorzystaniu ukraińskich magazynów gazu mogłoby dojść do reeksportu surowca do Europy poprzez powstały na Ukrainie hub gazowy.

W 1Q br. polski eksport gazu na Ukrainę osiągnął poziom 0,7 mld m3 gazu – 51% całego wolumenu przesłanego tym kierunku 2019 r. (1,4 mld m3). PGNiG planuje kontynuację zwiększonego eksportu, natomiast wskazuje się na wysoki poziom zapełnienia magazynów tym kraju co może hamować popyt. Prezes PGNiG zapewnia, że moce rozbudowywanego TLNG Świnoujściu wraz Baltic Pipe pozwolą na reeksport nadwyżek surowca.

Służba graniczna Federacji Rosyjskiej zwiększa zabezpieczenia bezpieczeństwa na granicach regionach projektów energetycznych m.in. na Bałtyku, Morzu Północnym Morzu Czarnym.

Pojawiają się doniesienia zagrożeniu dostaw gazu do Chin gazociągiem Siła Syberii. Za najważniejsze uchybienia, wskazuje się problemy na złożach wydobywczych mających zaopatrywać gazociąg surowiec. Na części złóż już teraz zrewidowano szacunkową zasobność np. Czajandzie (1,5 do 1,2 bln. m3), wskazuje się także na korupcję przy przetargach na odwierty, wadliwą instalację infrastruktury powodującą zmniejszone wydobycie problemy technologiczne.

Rząd Ukrainy zaakceptował środę memorandum dotyczące współpracy amerykańską firmą sprawie dostaw skroplonego gazu ziemnego USA. Dokument przewiduje też rozwój infrastruktury gazowej między Ukrainą Polską.

Leave a Reply