Rynek detaliczny gazu

Stadium wykonalności polskiego FSRU jest gotowe. PGNiG nową strategią wynikami za Q1 2020 r. Budżet funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostanie zwiększony.

Ministerstwo Klimatu (MK) przeprowadziło konsultacje ws. trzech rozporządzeń na temat: przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Nowe regulacje uproszczą proces przyłączania zasady rozliczania ramach mikroinstalacji prosumenckich wprowadzą wektorową metodę bilansowania.

Zdaniem MK, Michała Kurtyki, kołem zamachowym dla ożywienia gospodarki może być właśnie zmieniająca się energetyka, która musi kontynuować swoją transformację. tym kontekście MK wskazuje na konieczność silnego planu dofinansowań celem realizacji już istniejących nowych inwestycji, zwłaszcza tych oddolnych, celem promocji lokalnych rynków skali całego kraju. Wg. Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) powodu epidemii wirusa inwestycje sektorze energetycznym spadną tylko tym roku ok. 20%. Wg. prognozy Agencji sektorem najbardziej dotkniętym będzie sektor gazu, gdzie wyniesie on 33%.

Zgodnie ustawą tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzającą zmianę do Prawa energetycznego, która uniemożliwia wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, ciepła gazu do gospodarstw domowych, ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia stanu epidemiologicznego.

20 maja TSUE odrzucił skargę Gazpromu kwestionującą nowelizację dyrektywy gazowej. Spółkom zaangażowanym pozostaje ubieganie się wyjęcie magistrali spod prawa UE państwie członkowskim jednak tylko ściśle określonych przypadkach, które nie są spełnione (ukończenie przed 23 maja 2019 r.).

KE proponuje zwiększenie unijnego funduszu Sprawiedliwej Transformacji planowanych 7,5 mld EUR do 40 mld EUR. Największym beneficjentem projektu miały być Polska Niemcy. Wg. propozycji Polska byłaby największym beneficjentem ma otrzymać 8 mld EUR (początkowo tylko 2 7,5 mld EUR). Należy podkreślić, że koszty transformacji polskiego sektora energetycznego są liczone setkach mld EUR. przypadku objęcia, któregoś państw członkowskich sankcjami budżetowymi UE mogłoby to oznaczać znaczną stratę dofinansowań.

Po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego (dniu 17 maja br.) Gazprom znacznie zmniejszył przesył surowca gazociągiem. 24 maja przesył punkcie SGT Kondratki spadł do 20%. Na Q3 br. Gazprom ma zarezerwowane 80% zdolności przesyłowych gazociągu. Szacuje się, że ze względu na spadające ceny gazu udział Gazpromu imporcie gazu przez Europę może spaść poziomu 40% 2019 r. do ok. 33%.

PGNiG lepszymi od zakładanych wynikami finansowymi za Q1 2020 r. Skonsolidowany zysk netto skonsolidowane przychody spadły odpowiednio do 0,78 mld PLN 13,76 mld PLN kolejno 1,1 mld PLN 14,3 mln PLN (skali r/r). Prezes PGNiG poinformował, że ze względu na epidemię wirusa spółka prognozuje gorsze wyniki finansowe Q2 br. Równocześnie za sprawą zmiany formuły cenowej na kontrakcie jamalskim spółka ma utrzymać marże sektorze obrotu magazynowania. Q1 spółka zwiększyła sprzedaż gazu względem Q 2019 0,7 mld m3 do 10,6 mld m3tym roku spóła opublikuje nową strategię średniookresową na lata 2017 – 2022. Ponieważ spółka poszukuje przychodów sektorach spoza ropy gazu strategia zostanie zaktualizowana biogaz, ciepłownictwo, OZE, nawet działalność ubezpieczeniową. Dywersyfikacja kierunków inwestycji nie wykluczy korzystnych inwestycji Upstream. Strategia ma odpowiadać trendom unijnej polityki środowiskowej. PGNiG nie wyklucza przynajmniej jednej akwizycji tym roku. Spółka tym zakresie raczej wyklucza górnictwo kładzie silny akcent na sektor ciepłownictwa.

Lotos zakończył studium wykonalności budowy FSRU (pływającego terminala LNG) Zatoce Gdańskiej. Pojemność zbiornika magazynowego ma wynieść min. 3 tys. m3 (więc znacznie więcej niż dla FSRU Unipera – patrz opis rynku Niemiec). Wkrótce spółka podejmie decyzje inwestycyjną. Projekt jest współfinansowany ramach unijnego projektu „Łącząc Europę”.

PGNiG planuje wypłatę dywidendy wysokości 0,09 PLN/akcja.

PGNiG informuje pozytywnych efektach wprowadzenia instalacji SMOK krajowej dystrybucji LNG. Spółka wskazuje na wzrost atrakcyjności usługi dostaw, ze względu na możliwość zakupu np. połowy cysterny, co jest możliwe dzięki instalacji odmierniczej SMOK.

PGNiG OD wprowadził EKOfakturę – narzędzie do elektronicznego prowadzenia rachunkowości.

PKN Orlen rozważa zaangażowanie finansowe elektrownię Ostrołęce, pod warunkiem wykorzystania paliwa gazowego. Spółka przeprowadziła już rozmowy przedstawicielami Enei Energii. Jednym głównych czynników takiego warunku jest fakt, iż produkcja gazu wiąże się dwukrotnie mniejszą emisją, co perspektywie długoterminowej oraz rosnących cen emisji przełoży się na opłacalność projektu.

PGE zapowiedziało nową strategię 10-letnią, która zostanie opublikowana na jesieni br. Choć perspektywa wychodzenia węgla sięga 25 lat, spółka nie wyklucza skupienia aktywów węglowych oddzielnym podmiocie, co pozwoliłoby innym firmom na łatwiejsze pozyskiwanie dofinansowań. Pod koniec kwietnia spółka wycofała się kilkudziesięciu projektów łącznej wartości 1 mld PLN, tym projekcie atomowym, który zamierza doprowadzić do etapu uzyskania decyzji środowiskowej lokalizacyjnej.

Tauron obniżył 60% emisje bloku węglowego (200 MW) elektrowni Jaworzno, wkrótce podobne modernizacje wyłapywaczy przejdą 3 kolejne bloki.

Wkrótce pojawi się zaktualizowany harmonogram realizacji bloku gazowo-parowego EC Żerań (496 MW).

Leave a Reply