Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu 1,5 EUR/MWh.

analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się przedziale: 4,44 – 7,01 EUR/MWh (20,09 – 31,94 PLN/MWh). poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 5,96 – 8,13 EUR/MWh (27,17 – 37 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 22 maja, zaś najwyższą 17 maja br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 5,98 EUR/MWh (26,94 PLN/MWh), poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 7,47 EUR/MWh (34,02 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się prze¬dziale: 19 – 38 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 26,96 PLN/MWh, kolei wolumen spadł do poziomu 144 GWh.

PGNiG podpisało Polskim LNG umowę na moce regazyfikacyjne terminalu LNG Świnoujściu (TLNG) po jego rozbudowie. Tym samym, spółka zarezerwowała 100% mocy regazyfikacyjnych TLNG. latach 2022 – 2023 zarezerwowane moce wyniosą 6,2 mld m3, a w latach 2024 – 2038 poziom zarezerwowanych mocy regazyfikacyjnych wzrośnie wyniesie 8,3 mld m3/rok. ub. import LNG do polski wzrósł skali r/r ponad 25% wyniósł ponad 3,4 mld m3 . Q1 PGNiG importowało 0,98 mld m3 gazu, co stanowi wzrost ponad 33%.

PGNiG Upstream Norway zapowiedziało wydobycie jeszcze tym roku ponad 100 tys. ton ropy naftowej ze złoża Skogul Norwegii. Spółka jest współudziałowcem projektu (35%) Aker BP (65%).

PGNiG analizuje możliwości windykacji 1,5 mld USD względem Gazpromu tytułem rekompensaty cenowej. Spółka zapatruje się na możliwe przejęcia.

18 maja br. TGE powołało nowych wiceprezesów zarządu. Na wiceprezesa ds. finansowych powołano Adama Młodkowskiego (na co wymagana jest zgoda KNF), na stanowisku wiceprezesa ds. operacyjnych dokonano przedłużenia kadencji Piotra Listwonia.

Pojawiły się wyliczenia, zgodnie którymi ceny amerykańskiego LNG ramach kontraktu na dostawy do Polski obecnym okresie wynoszą ok. 140 – 160 USD/1000 m3. Na cenę składa się cena na Henry Hub (klauzula indeksacji) – ok. 75 USD, plus koszty gazyfikacji (ok. 15 – 25 USD) oraz koszty frachtu – maksymalnie 50 USD.

Analitycy sugerują kontynuację spadkowego trendu cen gazu ziemnego. Niepokojącą kwestią jest wzrastający poziom zapełnienia magazynów (Belgia – wzrost 3% do 92% względem ostatnich dwóch tygodni, Niemcy – wzrost 4% do 84%).

Leave a Reply