Upstream i LNG

Upstream i LNG

Rosja inwestuje w eksport gazu

Powstaje kolejny, potężny zakład przetwórczy gazu. Ukończenie nastąpi w perspektywie 3-4 lat.

Gazprom i RusGazDobycha realizują projekt kompleksu przetwarzania i skraplania gazu w pobliżu osady Ust-Ługa. Kompleks ten pod względem przetwarzania gazu będzie zakładem o największej mocy przetwórczej w Rosji, jednocześnie będzie największym producentem w północno-zachodniej Europie skroplonego gazu ziemnego (LNG). Oprócz LNG jego komercyjne produkty będą obejmować frakcję etanu, skroplone gazy naftowe i frakcję pentan-heksan.

Na ten moment zostały uzgodnione najważniejsze rozwiązania projektowe, a także specyfikacje dotyczące surowców i produktów komercyjnych. Trwają starania o pozyskanie finansowania projektu od rosyjskich i międzynarodowych instytucji kredytowych. W 2020 r. zaplanowane jest przedłożenie dokumentacji projektowej do przeglądu przez eksperta państwowego, wybór wykonawcy EPC dla jednostek przetwarzania gazu, oraz wykonawcy EPCM do zarządzania projektami.

To przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społecznego i gospodarczego Rosji, każdego roku będzie przetwarzać 45 miliardów metrów sześciennych gazu, wytwarzać 13 milionów ton LNG, do 3,8 miliona ton frakcji etanu, do 2,4 miliona ton LPG i 0,2 miliona ton frakcji pentan-heksan. Gaz pozostały po przerobie (około 19 miliardów metrów sześciennych) trafi do systemu przesyłowego gazu Gazpromu.

W szczytowym momencie w budowę zaangażowanych będzie ponad 25 000 specjalistów, a ponad 5000 stałych miejsc pracy zostanie utworzonych, aby obsłużyć funkcjonowanie obiektu.

Oczekuje się, że pierwszy pociąg kompleksu zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2023 r., a drugi pociąg w czwartym kwartale 2024 r.

Leave a Reply