Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 maja br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 19 668 GWh, czyli około 57%. Najwięcej surowca znajduje się GIM Wierzchowice (7 259 GWh), mniej IM Kawerna (6 364 GWh) oraz GIM Sanok (6 044 GWh). porównaniu analogiczną datą zeszłego roku, jest go więcej 813 GWh. Od połowy miesiąca instalacji przybyło łącznie 1 528 GWh gazu ziemnego. tym samym czasie zatłoczono 2 249 GWh oraz odebrano 577 GWh surowca.

analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 2 195 GWh odebrano 0 GWh gazu, ogólny stan napełnienia wynosił 18 855 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 85% (80 TWh), Niemcy 84% (190 TWh), Belgia 92% (8,3 TWh), Francja 70% (90 TWh), Ukraina 58% (187 TWh). Stan napełnienia UE to 72% (792 TWh).

PGNiG dzięki umowie ze spółką Polskie LNG zwiększy moc zarezerwowanej regazyfikacji obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku, następnie do poziomu około 8,3 mld m3 od 2024 roku.

Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland. Średnie opłaty za usługi magazynowania będą niższe ok. 1,2%.

Gas Storage Poland rozpoczęła proces badania rynku, celu uzyskania informacji dotyczących zapotrzebowania na usługi magazynowania paliw gazowych instalacjach magazynowych perspektywie dziesięcioletniej, opłat za usługi magazynowania oferowanych trybie aukcji oraz podstawowego terminu udostępniania zdolności magazynowych.

Leave a Reply