Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT 0,7 EUR/MWh. Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje dalsze spadki popytu Europie. OSP nowymi taryfami gazu. TLNG Zeebrugge zwiększa moce regazyfikacyjne.

połowie czerwca br. średnia cena Day Ahead na TTF 4,65 EUR/MWh – znacznie więcej niż poprzednim okresie, którym była ona równa wyniosła 3,92 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano dniu 1 czerwca br., wyniosła ona 3,52 EUR/MWh. kolei najwyższa cena wyniosła 5,04 EUR/MWh, odnotowano ją 8 czerwca.

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) prognozuje drastyczny spadek globalnego popytu na gaz ziemny 2020 r. wyniku epidemii korony łagodnej zimy, światowy popyt na gaz ziemny może spaść br. nawet 150 mld m3 (czego ¾ Europie, Azji Ameryce północnej). Natomiast już 2021 r. wg. oczekiwań MAE ma nastąpić stopniowe odbicie wzrost popytu na rynku.

Poziom regazyfikacji terminalach LNG Stanach Zjednoczonych spadł do dziewięciomiesięcznego minimum, na czerwiec prognozowany poziom regazyfikacji wynosi ok. 4,2 mld stóp sześciennych/ dzień (43% całkowitych zdolności). Stanowi to znaczny spadek względem maja – 6,4 mld stóp sześciennych/dzień. Spadek eksportu jest związany odwołaniem części dostaw m.in. kwietniu Europie, kiedy ceny LNG USA okazały się być droższe od europejskich cen. Ceny kontraktów dziennych wzrastają nieznacznie 2% do 1,81 USD/mmBtu. Poziom zapełnienia magazynów ma wzrastać wzrasta choć granicach średniej kilkuletniej (ok. 93 mld stóp/tydzień).

okresie 5 – 7 czerwca br., związku aktualizacją platformy ICE Endex, odnotowano problemy balansowaniem kontraktów dla cen referencyjnych.

końcem maja ACM zatwierdziło zmianę dotyczącą nowego obowiązku publikacji, na miesiąc przed aukcją roczną na stałe przerywane zdolności przesyłowe gazu ziemnego, sposobu wyliczenia taryfy przesyłowej. ACM przejmie część obowiązków ramach NC TAR – przy kalkulacji taryf przesyłowych gazu ziemnego.

Fluxys Belgium prowadzi konsultacje ws. taryfy gazowej na 2021 r. IUK już opublikowało taryfę na rok gazowy 2020 – 2021. Zasadniczo obniżeniu uległy taryfy kontraktów dziennych miesięcznych podczas gdy dla kontraktów kwartalnych dłuższych pozostały niezmienne.

Terminal LNG Zeebrugge rozważa zwiększenie rocznych mocy przerobowych jednostki. Począwszy od lata 2020 r., moce mają wzrosnąć ok. 3 GWh/h po cenie taryfowej (która jeszcze musi zostać zatwierdzona) równej 1,52 €/kWh/h/y. Nowe moce będą oferowane od II poł. lipca przez maksymalnie 3 lata. przyszłych latach wartość ma wzrosnąć nawet do 11 GWh/h.

ACM donosi rekordowym wzroście zmian sprzedawców gazu wśród gospodarstw domowych. okresie kwiecień (2019) – kwiecień (2020) zmian sprzedawców gazu dokonała aż 1/5 wszystkich gospodarstw domowych (tj. 1,7 8 mln), tym najczęściej formie online (blisko 60%). okresie ostatnich 3 lat, aż 53% konsumentów przynajmniej raz zmieniło dostawcę energii lub renegocjowało kontrakt. Za główny czynnik decyzji przy 75% przypadków odpowiadała cena (która wg. oferty może wynieść nawet 600 EUR drożej skali roku). Aż 21% spośród tych którzy zdecydowali się na zmianę wybrało energię zielonych źródeł energii.

Leave a Reply