Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT 0,3 EUR/MWh.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 4,23 EUR/MWh odnotowano 1 czerwca (poprzednio 3,70EUR/MWh), zaś najwyższą 6,06 EUR/MWh dniu 8 czerwca (poprzednio 5,98 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie czerwca wyniosła 5,44 EUR/MWh (II poł. maja było to 5,13 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 5 czerwca – 30,5 GWh (II poł. maja 44,5 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 191 GWh.

9 czerwca br. czeski Urząd Regulacji Energetyki (ERU) zatwierdziła Zasady Regulacji Ceny na piąty okres regulacyjny, który będzie obowiązywał od stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Nowe zasady określają procedury regulacji cen odniesieniu do przesyłania, transportu dystrybucji energii, także regulują działalność operatora rynku obowiązkowych nabywców. Główną zmianą zasad regulacji cen obowiązujących od przyszłego roku będzie spadek stopy zwrotu (WACC), tj. jednego parametrów wpływających na zysk spółek regulowanych. energetyce WACC spadnie obecnych 7,95% do 6,54%. Jeśli zachowamy wszystkie inne parametry obliczeniach, ta redukcja przyniesie oszczędności wysokości 18,7 miliarda CZK branży elektrycznej ciągu pięciu lat. przemyśle gazowym WACC obniżył się 7,94% do 6,43%, co oznacza oszczędności wysokości 6,8 miliarda CZK analogicznej metodzie obliczeń. Zasady dla piątego okresu regulacyjnego odzwierciedlają transformację, jakiej podlega rynek energii. Wzmacniają one inteligentne elementy sieciach, niezależnie od tego, czy jest to automatyzacja czy zdalne sterowanie. związku ze zmieniającym się składem zasobów nadchodzącą decentralizacją rosną również wymagania dotyczące stabilności dystrybucji. Wreszcie zmienia się także rola poszczególnych podmiotów branży elektrycznej, niektórzy klienci (tzw. Prosumenci) już zacierają różnice między producentem konsumentem.

Leave a Reply