Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Taniej więcej na GET Baltic. Napięcie Moskwy Mińska. Zainteresowanie ukraińskimi magazynami.

W I poł. czerwca na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 70 transakcji łącznym wolumenie 363 GWh. Wolumen spadł porównaniu do II poł. maja, kiedy wyniósł 224 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu pozostała na spadła do 8,08 EUR/MWh (wobec 8,26 EUR/MWh II poł. maja).

Na Ukrainie 1 czerwca weszła życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 3 256 UAH/1000 m3 – 11,71 EUR/MWh (wobec 4 105 UAH/1000 m3 – 15,51 EUR/MWh kwietniu).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

okresie styczeń-kwiecień br. przychody Gazpromu Exportu spadły 52%, porównaniu do analogicznego okresu z ur., do około 8,3 mld USD. Spadek cen kwietniu około 13% względem marca dodatkowo wpłynął na ten wynik.

Konflikt Białorusi oraz Rosji odnośnie do wymiany surowców zaostrza się. Wobec wcześniejszych, zdecydowanych posunięć Białorusi, część głosów podnosi, że możliwe, że od lipca zostaną wstrzymane dostawy gazu dla Białorusi. Kością niezgody są niejasności, co do należności tytułu dostaw, które opiewają na blisko 170 mln USD. pewnością zagraża to interesom polskich importerów. Nie można przewidzieć jak zachowają się Rosjanie obliczu utraty kolejnych wpływów, które tak zostały nadwyrężone przez epidemię.

Novatek podpisał umowę wartą przybliżeniu 750 mln USD, budowę 2 statków do transportu oraz magazynowania LNG, które posłużą do obsługi tzw. „Północnej drogi morskiej” (północny, morski szlak dostaw gazu rosyjskich złóż).

Naftogaz poinformował zwiększonym zainteresowaniu zdolnościami magazynowymi na Ukrainie. Zagraniczne podmioty 1 czerwca br. utrzymywały na Ukrainie 2 mld m3 gazu na niestandardowych warunkach, czyli czterokrotnie więcej niż ubiegłym roku. Operator oświadczył, że dysponuje około 13 mld m3 zdolności technicznej na konkurencyjnych warunkach, które przeciwstawia ofertom magazynierów Europie Zachodniej.

Połowa zakładu Sachalin 2 zostanie poddana pracom konserwacyjnym, które potrwają do około połowy lipca br. Zakład produkuje rocznie około 11,2 mln t LNG (2018 było to około 11,4 mln ton LNG) – możliwe są jednak dalsze spadki wytwarzania, ponieważ obiekt dotknęła epidemia.

Leave a Reply