Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT 0,4 EUR/MWh. Gazprom przekonuje większej ekologiczności gazu ziemnego od LNG. KE rozważa podatek od emisji metanu. E.ON. finalizuje przejęcie Innogy.

W I połowie czerwca br. ceny spot na NCG mieściły się granicach: 3,72 – 5,40 EUR/MWh (poprzednio 3,59 – 5,26 EUR/MWh), na GASPOOL 3,61 – 5,42 EUR/MWh (poprzednio 3,57 – 5,20 EUR/MWh). Zarówno na NCG GASPOOL-najniższa cenę odnotowano 1 czerwca, najwyższą na NCG 9 czerwca, na GASPOOL 8 czerwca. Średnia cena dla Niemiec w I połowie czerwca br. wyniosła 4,77 EUR/MWh (II połowie maja br. wynosiła 4,37 EUR/MWh).

Po półrocznej zwłoce, niemiecki rząd przedłożył organom UE dziesięcioletnią strategię energetyczną klimatyczną. Plan energetyczny jest zgodny bardziej rygorystycznymi nowymi wymaganiami UE, co do celów redukcji emisji CO2. Wkrótce, na podstawie tego planu, także innych planów klimatycznych państw członkowskich, KE ma przedstawić zrewidowane cele klimatyczne na 2030 r. (wg. założeń będzie to poziom redukcji 50 lub 55% względem 1990 r.). Niemiecki plan zakłada redukcję emisji na poziomie 55% oraz wprowadzenie podatków od emisji nowych sektorach np. transportowym.

Część środowisk UE proponuje wprowadzenie podatku od emisji metanu (na wzór handlu certyfikatami do emisji CO2). Przedstawiciele Gazpromu podkreślają, że gazowi zaopatrywanemu do Europy rosyjskimi gazociągami towarzyszy trzykrotnie mniejszy stopień wycieku emisji metanu do atmosfery stosunku do konkurencyjnego skroplonego gazu USA.

E.ON. wkroczyło finalny etap przejęcia Innogy. następnych miesiącach spółka skupi się na integracji realizacji kontraktów przez infrastrukturę Innogy. E.ON. wypłaci cenę kompensacji za akcję równą 42,82 EUR.

Do 2024 r. E.ON wyda 60 mln EUR mieście Essen na projektu SmartQuart. ramach projektu zostaną zaproponowane nowego usługi rozwiązania działania energetycznie zoptymalizowanych dzielnic co ma pozwolić na całkowitą rezygnację paliw kopalnianych.

EEX poinformowało utracie części giełdowych danych obrotu dla rynku OZE gazu ziemnego (tym na NCG dniu 9 czerwca br.). EEX pozytywnie ocenia strategię mapy wodorowej UE.

Ministerstwo Energii Norwegii wzywa Equinora do zwiększenia transparentności inwestycji spółki zagraniczne aktywa. Przed 2014 r. Equinor dokonał znacznych inwestycji aktywa ropy naftowej gazu ziemnego Stanach Zjednoczonych, co po kryzysie znacznym spadku cen na rynku doprowadziło do strat spółki rzędu ponad 20 mld USD. 2019 r. ok. 40% produkcji spółki pochodziło zagranicy, czego ok. połowa właśnie USA.

Leave a Reply