Rynek detaliczny gazu

Proponowane zmiany prawie spółek handlowych. 10 mld PLN dofinansowań na zielone inwestycje. Pierwsze konkretne informacje ws. nowej strategii PGNiG. PGNiG OD dostarczy gaz dla LG. Zmiany zarządach spółek. UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko Gazpromowi. E2 Energia zaprzestała sprzedaży energii gazu.

MAP wkrótce przekaże do publicznych konsultacji 3 projekty zmian prawie spółek. Pierwszy projektów dotyczy możliwości wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń dla podmiotów zależnych celem realizacji wspólnej strategii. Drugi projekt zakłada uściślenie terminów kadencji członków organów spółek, oraz trzeci – zawierający informacje jakie mają być regularnie przekazywane radzie nadzorczej przez zarząd spółki.

MK zapowiedziało, że tegoroczne dofinansowania dla zielonych inwestycji sięgną ok. 10 mld PLN. Środki pochodzą krajowych, unijnych norweskich funduszy, czego niecałe 8 mld PLN zostaną przeznaczone na 26 programy NFOŚiGW wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. 1 czerwca MK powołał Krzysztofa Madaja na stanowisko dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

ACER wydłużyło do 1 stycznia 2021 r. termin obowiązkowego podawania informacji wewnętrznych obszarze REMIT.

PGNiG zapowiedziało inwestycję rzędu 4 mld PLN projekty OZE, które mają zostać uwzględnione nowej strategii spółki. Dzięki tym inwestycjom spółka planuje zwiększyć moce wytwórcze do 900 MW. Decyzja jest podyktowana stabilnością wyników finansowych OZE. Strategia zostanie opublikowana przed końcem br. Spółka prowadzi obecnie symulacje nie wyklucza podjęcia pierwszych inwestycji jeszcze przed publikacją nowej strategii. PGNiG będzie poszukiwać potencjalnych partnerów. Inwestycje OZE sprowadzą się głównie do już istniejących lub realizowanych projektów farm wiatrowych fotowoltaiki. Spółka planuje także system franczyzowy dla biometanu inwestycje wodór przy magazynowaniu energii elektrycznej.

2020 r. spółka przeznaczy na inwestycje podobną ilość kapitału co poprzednim roku – 6,6 mld PLN. Dotychczasowe wydatki 1Q wyniosły 1,4 mld PLN (tym po 0,6 mld PLN na poszukiwanie wydobycie oraz dystrybucję). PGNiG będzie kontynuowało akwizycje na Szelfie Norweskim. Spółka prowadzi także prace nad rozwojem biometanu, plan do 2030 r. zakłada m.in. wprowadzenie do sieci 4 mld m3 tego surowca.

1Q PGNiG dzięki budowie 1 100 km nowych sieci dystrybucyjnych przyłączyło 27 tys. nowych klientów (wzrost 50% skali r/r).

Dzięki systemowi „Cyfrowe Złoże”, PGNiG udało się pięciokrotnie zwiększyć wydobycie Nowym Tomyślu. Zamiast 3 odwiertów system zaproponował jeden odwiert (otwór Paproć 66-H) horyzontalny, dzięki czemu wydobycie wyniesie 45 mln m3 gazu/rok.

PGNiG OD podpisało umowę LG Electronics na dostawę 19 tys. ton LNG, okresie 5 lat, do EURO-PARK KOBIERZYCE pod Wrocławiem. Spółka wybuduje, także niezbędną stację regazyfikacji skroplonego gazu, która zostanie uruchomiona jeszcze tym roku. Do tego czasu dostawy LNG będą realizowane do tymczasowej instalacji mobilnej.

PGNiG OD ogłosiło konkurs na członka zarządu spółki. 4 czerwca Mirosław Kowalik złożył rezygnację funkcji Prezesa Enei. 5 czerwca doszło do zmiany, inicjatywy MAP, na stanowisku jednego członków zarządu Taurona. Jana Płudowskiego zastąpiła Barbara Piontek. 8 czerwca na stanowisko wiceprezesa Energi Obrót powołano Elżbietę Bugaj. początkiem lipca pracę na stanowisku wiceprezesa Grupy Azoty Police obejmie Mariusz Kądziołka.

PGNiG OD przekonuje wysokiej efektywności CNG LNG napędzie pojazdów względem energii elektrycznej. Inwestycje samorządowe tym kierunku są spodziewane ze względu na obowiązek wydania funduszy unijnych na niskoemisyjne pojazdy komunikacji miejskiej (min. 1/3).

5 czerwca E2 Energia zaprzestała sprzedaży energii elektrycznej gazu ziemnego. Klienci końcowi spółki zostali objęci systemem sprzedaży rezerwowej.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Gazpromowi powodu odmowy współpracy przy prowadzonym przez polski urząd dochodzeniu antymonopolowym dla gazociągu Nord Stream 2. Zagraniczna spółka odmówiła m.in. przekazania Urzędowi niezbędnych dokumentów. Gazpromowi grozi kara do 50 mln EUR. Urząd zajął również stanowisko ws. interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej ustawie promowaniu energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) Energa Kogeneracja (EKO) podpisały nową umowę ws. sprzedaży ciepła. Stary blok węglowy zostanie zastąpiony nowym parowo-gazowym. Do 2021 2024 r. zostaną wybudowane kotłownia rezerwowo-szczytowa (114 MWt) gazowy blok ko generacyjny. Koszt inwestycji to ok. 243 mln PLN.

Wg. raportu IEEFA odzyskiwane ciepło odpadowe polskiego lokalnego przemysłu (m.in. hut) może stanowić opłacalną alternatywę względem opalanych węglem elektrowni CEZ-u.

ANWIL Grupy ORLEN zapowiedział zwiększenie moce produkcyjnych ok. 50%. Spółka buduje 3 linie produkcji nawozów azotowych.

szwedzkim mieście Gävle kursy rozpoczęło 40 autobusów napędzanych na CNG dostarczonych przez polski Solaris.

Leave a Reply