Regulacje

Finansowanie Zielonego Ładu

Ugruntowują się postulaty polityczne UE odnośnie do użycia gazu transporcie.

ostatnich latach nasiliła się tendencja do bardziej ekologicznej mobilności. Niedawne badania na temat przyszłości naturalnych gazów potwierdza, że gaz ziemny jako przyjaznego dla środowiska układu napędowego może znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych sektorze transportu. To pokazuje, że emisje wytwarzane przez gaz ziemny – porównaniu benzyną olejem napędowym – są zmniejszone nawet 23%, biorąc pod uwagę wszystkie procesy wydobywcze. Samochody CNG oferują zatem wyraźne korzyści i, podobnie jak pojazdy elektryczne samochody napędzane wodorem.

Drugi kluczowy wynik badania podkreśla potencjał gazu odnawialnego do osiągnięcia mobilności neutralnej pod względem emisji CO2. Gdyby tylko 20% zielonego gazu zmieszano gazem ziemnym, emisje gazów cieplarnianych zostałyby zmniejszone 40% porównaniu paliwami takimi jak benzyna lub olej napędowy. Samochody na gaz ziemny kosztują średnio tyle samo co pojazdy silnikiem Diesla, ale CNG jest tańszym bardziej wydajnym paliwem, zatem dostarcza więcej energii niż tyle samo benzyny lub oleju napędowego. Dlatego jazda na gazie ziemnym zwraca się już od pierwszego kilometra. Jest to również opinia dużych producentów samochodów, którzy stale poszerzają swoją ofertę modeli tym obszarze. celu przyciągnięcia większej liczby kierowców do pojazdów napędzanych CNG, należy stworzyć zachęty podobne do tych, które dotyczą samochodów elektrycznych zmienić rozporządzenie sprawie floty UE. Konieczna jest również zmiana przepisów UE dotyczących floty, aby zachęcić kierowców nie tylko pojazdów elektrycznych, ale także pojazdów paliwami alternatywnymi, takimi jak biogaz. Decydenci muszą maksymalnie wykorzystać ogromny potencjał gazu do dekarbonizacji sektora transportu mobilności.

Jak podaje McKinsey, osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 r. jest możliwe. Według autorów raportu, wyzwaniem byłaby transformacja energetyki, gdyż około 77% energii elektrycznej Polsce pochodzi węgla. Ponadto infrastruktura Polsce jest stara – ok. 2/3 mocy elektrowni węglowych kraju ma więcej niż 30 lat. Jeśli Polska zdecydowałaby się na dekarbonizację do 2050 r., udział węgla miksie energetycznym trzeba by zmniejszyć prawie 95 proc. Szacunki przedstawione raporcie wskazują, że osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. wymagałoby 380 mld euro dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Leave a Reply