Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

Od początku do połowy miesiąca średnia dzienna temperatura Polsce wzrosła 2,3 oC, 13,8 do 16,1oC. Dzienne mediany wahały się temperaturach od 19 do 24 oC , aż do 13 14 czerwca, gdy osiągnęły blisko 27 oC. połowie miesiąca odnotowano ponowne ochłodzenie do 21oC.

statystycznym ujęciu, temperatura Polsce była pierwszych piętnastu dniach czerwca niższa niż temperatura Niemczech przybliżeniu 1,7 oC.

porównaniu do uśrednionej temperatury analogicznych okresach ostatnich 10 lat, temperatura Polsce między 16 31 maja br. była niższa 2,9 oC. pozostałych państwach była wyższa 0,9oC.
Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Węgry, 
najchłodniejszym Niemcy.

Leave a Reply