Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 5,53 EUR/MWh odnotowano 26 i 27 czerwca (poprzednio 4,70 EUR/ MWh), zaś najwyższą 6,79 EUR/ MWh w dniu 30 czerwca (poprzednio 6,12 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie czerwca wyniosła 6,06EUR/MWh (w I poł. czerwca było to 5,71 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 17 czerwca – 253 GWh (w I poł. czerwca 240 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 847 GWh.

Długi siedmiu tureckich importerów gazu wobec Gazpromu wynoszą ponad 2 mld USD i ciągle rosną. 2 mld USD to należność za gaz zakupiony w 2019 r. na bazie klauzuli „take or pay”. Natomiast spółki odebrały tylko 15% wolumenu, co wynikało z ciepływch warunkach pogodowych w zimie (dostawy z Rosji do Turcji spadły wtedy o ponad 1/3 do 16 mld m3). Mimo uruchomienia Turkish Stream regoroczna sprzedaż, także maleje. W 1Q br. Gazprom sprzedał do Turcji 20% mniej gazu niż rok tem (4,5 mld m3 w stosunku do 3,7 mld m3).

Bułgarskie państwowe przedsiębiorstwo Bułgartransgaz ogłosiło 2 przetargi na rzecz przygotowania do budowy międzysystemowego połączenia gazowego Serbii i Bułgarii. Dwa przetargi o łącznej wartości 0,5 mln EUR dot. stworzenie projektu połączenia oraz jego konsultacji i nadzoru technicznego. Gazociąg zostanie oddany do użytku w okolicach maja 2022 r. i umożliwi Serbii dywersyfikację źródeł dostaw na inne niż Rosja kierunki. Projekt został objęty projektem wspólnego zainteresowania UE.

16 czerwca 2020 roku ministrowie energetyki Grecji i Izraela podpisali deklarację ws. współpracy przy projektach zwiększających bezpieczeństwo energetyczne obu państw. Państwa współpracują także przy projekcie gazociągu EastMed. Zgłoszono już wniosek o współfinansowanie projektu w ramach unijnego funduszu Łącząc Europę.

W trakcie zmian w składzie algierskiego rządu na nowego Ministra Energii powołano byłego prezesa Sonatrachu.  Zgodnie z profilem zamieszczonym na LinkedIn nowo mianowany minister piastował urząd dyrektora generalnego Sonatrach w latach 1997–1999 po spędzeniu w firmie ponad 19 lat.

Chorwacka INA zainwestuje 250 mln EUR w budowę biorafinerii w mieście Sisak.

Leave a Reply