Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost poziomu cen gazu na rynku SPOT o 0,7 EUR/MWh. Spadek konkurencyjności amerykańskiego LNG. Spadek wydobycia ze złoża Groningen.

W II połowie czerwca br. średnia cena Day Ahead na TTF 5,27 EUR/MWh – znacznie więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa wyniosła 4,65 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w dniu 27 i 28 czerwca br., wyniosła ona 4,80 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 5,79 EUR/MWh, odnotowano ją 30 czerwca.

EIA (Energy Information Administration) donosi o rekordowym spadku eksportu LNG z USA. Czerwcowy wolumen dostaw gazu do terminali LNG spadł względem marca br. z 9,8 do 4 mld stóp sześciennych/dzień. Historycznie niskie ceny poddają pod wątpliwość opłacalność importu skroplonego gazu z tego kierunku, o czym świadczy odwołanie ok. 70 dostaw z USA na czerwiec i lipiec br. (plus 40 na sierpień). EIA prognozuje spadek eksportu w lipcu do 3,2 mld stóp sześciennych/dzień, z trendem wzrostowym od sierpnia. W maju br. ceny na TTF spadły poniżej cen na Henry Hub (ceny indeksacji dla eksportowanego LNG). Tym samym poziom zatłaczania surowców do magazynów znacznie wzrasta (107 mld stóp sześciennych, w porównaniu do średniej pięcioletniej – 73 mld stóp sześciennych). Upada również więcej amerykańskich koncernów naftowych. 23 czerwca Sable Permian Resources złożyło wniosek o ochronę przed bankructwem.

Holenderski Regulator rynku zapowiedział ograniczenie przyszłorocznego wydobycia gazu ze złoża Groningen do 9,3 mld m3. Tegoroczny limit wydobycia wynosi 11,8 mld m3 gazu ziemnego, (choć prawdopodobnie rzeczywiste wydobycie wyniesie mniej). Do końca 2022 r. wydobycie ze złoża ma spaść do zera.

Mimo decyzji OPEC-u o redukcji wydobycia ropy naftowej ministerstwo energii Norwegii zapowiedziało, że nie zamierza długo otrzymywać obniżek poziomu wydobycia. Lipcowy poziom redukcji zmniejszy się względem czerwca o 120 tys. boe/dzień do 130 tys. boe/dzien.

Niewykluczone, że w tegorocznej aukcji na roczne zdolności przesyłowe OSP ograniczą oferowane moce na punkcie Eynatten. BNetzA wyraziła zgodę na ograniczenie oferowanych zdolności dla niemieckich OSP.

Do końca sierpnia potrwają prowadzone przez ACER konsultacje ws. wysokości opłat dla uczestników rynku hurtowego energii, którzy raportują dane na podstawie rozporządzenia REMIT. Opłata dot. kosztów za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie przesyłanych do ACER-u danych w ramach REMIT-u (art. 8 rozporządzenia). ACER prowadzi również konsultacje ws. modelu podziału kosztów pomiędzy OSP wynikłych z utrzymania stabilności przesyłu w ramach kontraktów długoterminowych po wprowadzeniu wspólnego RDNg ulepszonego o optymalizację alokacji zdolności. ACER zbiera opinie OSP do 23 października 2020 r.

BP rozpoczęło emisję akcji hybrydowych i wyksięgowało niecałych 18 mld USD (ok. 10% wartości) z aktywów w ramach prowadzonej prośrodowiskowej transformacji energetycznej. Dług spółki wzrósł o 12 mld USD.

Leave a Reply