Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,37 EUR/MWh.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 5,20 EUR/MWh odnotowano 27 czerwca (poprzednio 4,23 EUR/ MWh), zaś najwyższą 6,70 EUR/ MWh w dniu 30 czerwca (poprzednio 6,06 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie czerwca wyniosła 5,87 EUR/MWh (w I poł. czerwca było to 5,44 EUR/MWh). Najwyższy po¬ziom wolumenów odnotowano 17 czerwca – 39 GWh (w I poł. czerwca 30,5 GWh). Całkowity wolumen ob¬rotu wyniósł 176 GWh.

Ukraiński OSP poinformował o planowanych pracach konserwacyjnych w punkcie połączenia międzysystemowego Budince między Słowacją a Ukrainą w okresie od 11 sierpnia do 1 października br. Może to spowodować utrudnienia przy odbiorze gazu z magazynów, gdzie europejskie firmy zmagazynowały obecnie 3 mld m3 gazu. OGTSU i Eustream nie znalazły rozwiązania dla problemu przerwy w możliwości przesyłu gazu. Możliwym rozwiązaniem jest wykorzystanie punktu w Wielkich Kapuszanach, wykorzystywanego do przesyłu gazu na Ukrainę bądź stworzenie nowego VIP-u w Budincach i Wielkich Kapuszanach. Słowacy wskazują, że tego typu prace konserwacyjne można wykonać w najbliższej przyszłości i niezwłocznie.

Węgry zgłaszają zainteresowanie zakupem LNG z chorwackiego Terminala LNG na wyspie Krk (roczna moce regazyfikacji FSRU wynoszą 2,6 mld m3). Węgierska państwowa spółka MVW zamierza zwiększyć wartość zarezerwowanego wolumenu i wykupu udziałów kapitałowych.  MFGK (spółka zależna od MVM), zobowiązała się do zakupu LNG tylko z zachodu celem dywersyfikacji dostaw. MFGK ma zarezerwowanych 0,67 mld m3 mocy terminala w okresie od stycznia do września 2021 r., oraz 1,01 mld m3/rok do 2027 r. MSZ Węgier poinformowało o zakupie 6,2 mld m3 gazu od Gazpromu i rozpoczęciu negocjacji dot. kolejnych długoterminowych kontraktów. Węgrom zależy na podpisaniu trzech kontraktów 5-letnich z możliwością podjęcia renegocjacji po każdym z okresów.

Leave a Reply