Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Taniej i więcej na GET Baltic. Spór Białorusi z Gazpromem.

W II poł. czerwca na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 70 transakcji o łącznym wolumenie 306 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do I poł. czerwca, kiedy to wyniósł 363 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 8,01 EUR MWh (wobec 8,08 EUR/MWh w I poł. czerwca).

Na Ukrainie 1 czerwca weszła w życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 3 256 UAH/1000 m3 – 11,71 EUR/MWh (wobec 4 105 UAH/1000 m3 – 15,51 EUR/MWh w kwietniu).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Gazprom wybrał wykonawcę ostatniego już, 800-kilometrowego odcinka Siły Syberii. Wartość umowy zawartej z Strojtranneftgazem szacuje się na ponad 1,9 mld EUR. Zakontraktowane połączenie doprowadzi gaz ze złoża Kowytka do końca 2022 r.

Białoruś zaczęła arbitralnie wymuszać określone posunięcia względem majątku Gazpromu na swoim terytorium (chodzi o narzucenie obsady stanowisk w Belgazprombanku przez władze Białorusi). Pomimo naruszenia praw i niezależności kapitału rosyjskiego, Prezydent Łukaszenko zapewnia o woli polubownego załatwienia sporu na drodze dwustronnego porozumienia, który m.in. dotyczy wzajemnego rozliczenia za handel gazem i ropą naftową. Sytuacja jest utrudniona przez wewnętrzne naciski polityczne na Prezydenta Białorusi oraz przez to, że realna wartość surowców załamała się w wyniku epidemii, wskutek czego nominalna cena kontraktowa niekoniecznie odzwierciedla realną zmianę wartości produktu. Gazprom zarzuca białoruskim kontrahentom złamanie zasad Unii Euroazjatyckiej.

Z wypowiedzi amerykańskiego producenta LNG, Louisiana Natural Gas Exports, wynika, że koncern spodziewa się inwestycji w zwiększenie fizycznej przepustowości PL-UA, co służyło by realizacji memorandum ukraińsko-amerykańskiego o przesyłaniu 5,5 mld m3 LNG rocznie na Ukrainę z użyciem polskiego przesyłu sieciowego.

Gazprom Export poinformował o prowadzeniu przez Gazprom rozmów z PGNiG-iem w sprawie retroaktywnej zmiany cen gaz, która obowiązywała od 2017 r. Pojawiły się także doniesienia o możliwej emisji euroobligacji Gazpromu, w związku z trudną sytuacją producentów paliw.

Ponieważ kurs dolara zależy od ropy naftowej, wahania jej ceny doprowadziły do dysproporcji w indeksowaniu cen ropy naftowej dla indeksów używających oraz indeksów nieużywających dolara w wyliczeniach.

Gazprom przedstawił statystyki dotyczące wyników klimatycznych spółki w 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi danymi, emisja metanu przez Gazprom spadła do 0,02% przy wydobyciu, 0,29% przy transporcie oraz 0,03 przy magazynowaniu. Łączny spadek emisji gazów cieplarnianych ukształtował się na poziomie 1,5%, co oznacza spadek o 3,5 mln ton CO2.

Leave a Reply