Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. Postępują prace inwestycyjne nad oboma terminalami LNG. Wspólne aukcje mocy dla gazu i OZE. Prezydencja Niemiec w UE.

W II połowie czerwca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 4,63 – 5,75 EUR/MWh (poprzednio 3,72 – 5,40 EUR/MWh), a na GASPOOL 4,70 – 5,80 EUR/MWh (poprzednio 3,61 – 5,42 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najniższa cenę odnotowano 27 czerwca, a najwyższą na NCG 30 czerwca, a na GASPOOL 24 czerwca. Średnia cena dla Niemiec w II połowie czerwca br. wyniosła 5,23 EUR/MWh (w I połowie czerwca br. wynosiła 4,77 EUR/MWh).

Projekt budowy terminalu LNG w Wilhelmshaven przez Unipera cieszy się znacznym poparciem w regionie i w skali kraju. Uniper wkrótce ma uzyskać zgodę regulatora na budowę. Jeszcze w sezonie letnim spółka otworzy procedurą wiążącego zgłaszania zainteresowania na moce przerobowe terminala. W maju br. spółka zależna od Unipera (LTW) zamówiła FSRU. Roczna moc przerobowa FSRU wyniesie aż 10 mld m3, projekt ma być gotowy w II połowie 2022 r., z możliwością operacji na 180 tys. m3 pojemności zbiorników już w 2020 r.

Konsorcjum spółek zaangażowanych w budowę TLNG w Brunsbuettelu podejmie ostateczną decyzję tuż po zakończeniu 2020 r., kiedy to zakończy się procedura wiążącego zgłaszania zainteresowania na zdolności importowe terminala. Rozważana jest budowa przy terminalu infrastruktury dla wodoru.

1 lipca Niemcy przejmą prezydencję w UE. Jednym z priorytetów Niemiec, które już zostały zatwierdzone przez rząd, jest ochrona klimatu i wspólna polityka bezpieczeństwa.

Niemiecki rząd rozważa wprowadzenie wspólnego systemu dotacji dla producentów energii elektrycznej z gazu ziemnego i OZE. Celem  jest stabilizacja produkcji energii. Ponieważ farmy wiatrowe i słoneczne zapewniają skokowe dostawy energii to elektrownie gazowe miałyby równoważyć ciągłość i utrzymanie produkcji energii na stałym poziomie. W związku z czym, przyszłe przetargi na moce z OZE i gazu mogą być łączone.

Po tym jak niemiecka prokuratora oskarżyła Rosjan o zlecenie zabójstwa Zelimchana Changoszwilego, wiceprzewodniczący FDP zaapelował o porzucenie budowy projektu magistrali Nord Stream 2.

IEA (International Energy Agency) szacuje, że wydatki rządów na pobudzenie sektora energetycznego w ciągu najbliższych 3 lat mogą wynieść 1 bln USD. Wydatki mają przynieść wzrost rzędu 1,1%/rok w okresie 2021 – 2023.

Norweskie ministerstwo zapowiedziało ekspansję wydobycia na arktycznym Morzu Berentsa. Na licytację zostanie przeznaczone 136 koncesji (w tym 125 na Morzu Berentsa).

Wkrótce rząd Danii zaproponuje zmianę podatku od emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Do 2050 r. Dania ma być neutralna klimatycznie.

Leave a Reply