Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu 0,2 EUR/MWh. PGNiG zwiększa krajowe zagraniczne wydobycie oraz import LNG. Pierwszy prąd polskiego bloku jądrowego 2033 r. Polska obejmuje prezydencję V4. 10 GW OZE.

analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się przedziale: 5,38 – 7,10 EUR/MWh (23,77 – 31,44 PLN/MWh). poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 4,44 – 7,01 EUR/MWh (20,09 – 31,94 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 1 czerwca, zaś najwyższą 8 czerwca br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 6,18 EUR/MWh (27,43 PLN/MWh), poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 5,98 EUR/MWh (26,94 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się przedziale: 19,75 – 32,5 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 26,75 PLN/MWh, kolei wolumen wzrósł do poziomu 168 GWh.

Podczas spotkania Prezydentów RP USA zapowiedziano dalszą dywersyfikację energetyczną celem wspierania wolnego rynku energii. Jednym tematów była kwestia energetyki jądrowej. Obecnie są prowadzone prace na wykupem technologii energii nuklearnej. MK Michał Kurtyka poinformował, że budowa elektrowni atomowej ruszy 2026 r. Pierwszy reaktor ma rozpocząć prace 2033 r.

Wkrótce Polska przejmie prezydencję V4. Polityka klimatyczna pozostanie jednym głównych priorytetów prezydencji Polski. MK zapowiedziało wewnątrzgrupową współpracę zakresie technologii wytwarzania czystej energii.

MK poinformował przekroczeniu granicy 10 GW mocy zainstalowanych OZE. PGE uruchomiło dwie nowe farmy wiatrowe Karnicach II oraz Starze/Rybice (zachodniopomorskie). 43 turbiny mocy 100 MW zaopatrzą energię 120 tys. gospodarstw.

ramach programu POliŚ 2014 – 2020 podpisano niespełna 800 umów dofinansowania na łączną kwotę 11 mld PLN. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi 24 mld PLN. KE przyznała 28 mln EUR dofinansowania dla 6 polskich projektów ramach programu LIFE. Jest to rekordowa suma, ze względu na stosunek do całkowitego budżetu programu – 46 mln EUR.

Leave a Reply