Regulacje

Ocena regulacji polskiego rynku gazu

Regulacje harmonizujące UE narzucają konkretne standardy sektorom energetycznym państw członkowskich, jednak polskie prawo prześciga ich skrupulatność.

Polska znalazła się w czołówce państw UE, jeśli chodzi o utrudnianie życia uczestnikom rynku gazu. Raport Generalnego Dyrektoriatu ds. Energii Komisji Europejskiej ukazuje następujące bariery funkcjonujące na rynku gazu: podwójne koncesje, obowiązek magazynowy, obowiązek dywersyfikacji, obligo giełdowe. Polska zgodnie z raportem jest jedynym krajem w Unii, który wymaga licencji/koncesji na obrót gazem z zagranicą. Sytuacja w innych państwach Unii wygląda zupełnie inaczej i opiera się albo na jednej koncesji zintegrowanej, albo na prostym zgłoszeniu działalności. W raporcie zamieszczono propozycje poprawy sytuacji rynkowej m.in. zniesienie dla traderów wymogu koncesji na obrót gazem wewnątrz UE, rozdzielenie wymagań, które powinni spełniać traderzy i dostawcy, zniesienie wymogów posiadania określonego kapitału przez traderów, oraz pomysł „europejskiej” koncesji, która byłaby uznawana w innych państwach UE. Dokument ten eliminowałby szereg barier: konieczność uzyskiwania krajowych koncesji, prezentowania biznesplanów regulatorom, wymagania finansowe, krajowe egzaminy dla traderów.

Leave a Reply