Rynek detaliczny gazu

PGNiG OD rozwija infrastrukturę CNG i LNG. 240 mld EUR na transformację energetyczną Polski. Wkrótce finał negocjacji Orlenu i KE ws. przejęcia Lotosu. MK potwierdził, że przygotowywana przez KE dyrektywa dot. paliw alternatywnych, która zostanie przedłożona jeszcze w tym roku wymaga na Polsce i Niemczech ścisłą współpracę w tym zakresie.

17 czerwca PRM powołał na stanowisko wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwkę.

Wg. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej koszt osiągnięcia transformacji energetycznej kraju z celem neutralności klimatycznej już w 2030 r. wynosi 240 mld EUR. Stanowi to dwa razy więcej niż średnia europejska.

PGNiG liczy na promocję i uwzględnienie gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego w polityce nowego Zielonego Ładu. Wynika to również z deklaracji Komisarza ds. Europejskiego Zielonego Ładu Fransa Timmermans, który poinformował o wsparciu dla niskoemisyjnego paliwa. Natomiast wciąż brak konkretnych decyzji ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego i unijnych funduszy. Europejski Bank Inwestycyjny po 2021 r. nie będzie finansował projektów gazowych. W przypadku braku wsparcia ze strony Unii istnieje możliwość pozyskania kapitału ze strony innych zainteresowanych – USA i państw azjatyckich.

PGNiG Termika wyznaczyło nowy termin uruchomienia EC Żereń na 25 kwietnia 2021 r. (uprzednio planowano oddać blok do użytku z końcem br.). PGNiG Termika poinformował o możliwości kilkutygodniowego opóźnienia w oddaniu do użytku bloku w Stalowej Woli (497 MWe i 326 MWt).  Moc bloku wynosi 499 MW. Gaz System potwierdził wpłynięcie wniosku o przyłączenie Elektrowni Ostrołęki C do krajowej sieci przesyłowej. Obecnie trwają negocjacje co do szczegółowych parametrów technicznych.

PGNiG uzyskało wyłączność na negocjacje ws. nabycia Tauronu Ciepło. Przejęcie nie nastąpi wcześniej niż z początkiem 2021 r. Tauron Ciepło odpowiada za dostawy do ok. 700 tys. odbiorców.

PGNiG OD i Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy podpisały list intencyjny ws. budowy stacji tankowania CNG w Suwałkach i Szumowie (koło trasy Via Baltica). Stację będą ogólnodostępne. W rok PGNiG zamierza wybudować 38 takich stacji. Zakład Rupińscy planuje zakup 50 ciężarówek napędzanych na LNG.

PST – spółka zależna od PGNiG rozpoczęła handel gazu na Słowacji. PST ma możliwości rozpoczęcia sprzedaży gazu, także we Francji, a w przyszłości planuje sprzedaż gazu w Danii i na Węgrzech.

25 czerwca PKN Orlen i PGNiG OD przedłużyły umowę z 2016 r. na dostawy gazu ziemnego. Umowa została zawarta na okres od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Wartość kontraktu w okresie od października do grudnia br. wyniesie 5,5 mld PLN. Klauzula cenowa jest zależna od rynkowych wartości indeksów cen gazu.

Polenergia i Siemens podpisały list intencyjny na rzecz wspólnych inwestycji w kogenerację gazową i wodór, przy użyciu nowoczesnych technologii celem dekarbonizacji polskiego przemysłu energetycznego. Zakres współpracy obejmie m.in. przemysłowe zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji i inwestycje w projekty wodorowe.

PKN Orlen negatywnie ustosunkowuje się do protestu aktywistów środowiskowych w Ostrołęce C. Prezes firmy podkreśla, że warunkiem zaangażowanie spółki w projekt jest zmiana źródła energii na przejściowy niskoemisyjny  gaz ziemny. Orlen poinformował o planach maksymalnego wykorzystania obecnej już w Ostrołęce C infrastruktury do inwestycji w budowę bloku gazowego.

Negocjacje Orlenu z KE ws. przejęcia Lotosu zakończą się przed 22 lipca br. Lotos zawarł porozumienie z Aker BP i Equinorem ws. zagospodarowania 3 złóż na Morzu Północnym: North of Alvheim, Krafla i Askja (projekt Noaka). Wydobywalne zasoby złoża to 500 mln boe. Udział Lotosu wynosi 10%. Spółki porozumiały się także ws. elektryfikacji złoża Sleipner.

Fortum ogłosiło ambitne plany wzrostu sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Spółka zakłada sprzedaż 2,5 mln MWh energii elektrycznej i 4,6 mln MWh gazu ziemnego w 2020 r. Stanowi to znaczny wzrostu w stosunku do zeszłorocznych wyników, czyli odpowiednio: niecałych 1,6 mln MWh i niecałych 4,1 mln MWh.

Rozpoczęto prace nad budową instalacji Kogeneracji gazowej w Jeleniej Górze. Moc instalacji to 7,5 MW ciepła i 8 MW energii elektrycznej. Wartość zaangażowanego kapitału to 36 mln PLN (z czego 50% stanowi dopłata z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Do 9 października br. wydłużono nabór wniosków w ramach konkursu INGA. Budżet funduszu wynosi ponad 310 mln PLN

Gazyfikacja Szczawnicy (w Małopolsce) pochłonie 86 mln PLN, z czego 24 mln PLN zostaną pokryte ze środków UE. Dotychczas wybudowano już ponad 50 km sieci gazowych z planowanych 73 km. Projekt zakłada, też budowę dwóch gazociągów przesyłowych: Pogórska Wola-Tworzeń (125 km) oraz Strachocina-Pogórska Wola (w ramach tego projektu to tylko 7 km w tym regionie).

Leave a Reply