Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT 1,5 EUR/MWh.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 4,64 EUR/MWh odnotowano 21 maja (poprzednio 6,26 EUR/MWh), zaś najwyższą 6,35 EUR/MWh dniu 17 18 maja (poprzednio 7,27 EUR/MWh). Średnia cena II połowie kwietnia wyniosła 5,42 EUR/MWh (w I poł. maja było to 6,94 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 21 maja – 379 GWh (w I poł. maja 217 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 378 GWh.

Gas Connect Austria intensywnie pracuje od 2019 r., aby dopasować swoją sieć zakłady energetyczne do przesyłu wodoru, jako źródła energii. Już dzisiaj transport 4% wodoru sieci gazowej GCA jest technicznie możliwy. Planowane jest zwiększenie tych możliwości do 10% więcej. Jednakże konieczne byłyby inwestycje wysokości do 6,4 mln euro celu konwersji urządzeń peryferyjnych.

Jak podaje Energy Exchange Group, greckie zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło kwietniu 13% rok do roku, ponieważ odnawialne źródła energii prawie całości odpowiadają wytwarzaniu energii gazu. Wraz upadkiem wydobycia węgla brunatnego kluczowym związkiem miksie energetycznym Grecji nie jest już gaz węgiel brunatny, ale gaz odnawialne źródła energii. kwietniu gaz odpowiadał za 35,4% krajowego zapotrzebowania na energię netto, odnawialne źródła energii 34,6%, import 22,1%, energia wodna 4,7%, węgiel brunatny zaledwie 3,1%.

Władze Turcji opóźniają naprawę irańsko-tureckiego gazociągu, którego działanie zostało wstrzymane wyniku eksplozji (wysadzenia) końcu marca br. Dotychczasowe naprawy takich przypadkach zajmowały zwyczajowo ok. 3-7 dni. Tym razem, tureckie władze, powołując się na konieczność zachowania „społecznego dystansu” wynikłego COVID-19, wstrzymują wszelkie prace naprawcze na wiele tygodni. Zdaniem władz Teheranie jest to celowe działanie, aby wymusić na irańskim dostawcy niższe ceny gazu. powstałej sytuacji Turcy kupują zdecydowanie tańczy gaz LNG, m.in. od amerykańskich dostawców.

Portugalia zaoszczędzi setki mln euro na imporcie gazu dzięki wodorowi OZE. Rząd Portugalii zatwierdził strategię rozwoju infrastruktury produkcji, magazynowania przesyłu wodoru wytwarzanego procesie elektrolizy nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej OZE. Zaproponowane rozwiązania mają przyczynić się do wygenerowania do 2030 roku inwestycji zielony wodór wartych 7 mld EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.