Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 0,4 EUR/MWh.

W I połowie lipca ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 4,20 – 7,49 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 4,68 – 7,49 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, wzrosła do poziomu 5,60 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (5,28 EUR/MWh) i TGE (6,85 EUR/MWh) wzrosła do poziomu 1,57 EUR/MWh.

Obecne nastroje na rynku są nadal pozytywne, jednak informacje o drugiej fali COVID-19 stają się coraz bardziej widoczne w mediach. Stwarza to warunki do częściowego czerpania zysków z długich pozycji inwestorów. W ostatnich dniach tego tygodnia było to widoczne na rynku. Inwestorzy postanowili zamknąć część swojej długiej pozycji na lokalnym szczycie i przenieść część kapitału w bezpieczne aktywa. Miało to wpływ na cenę ropy naftowej (spadek), S&P 500 (spadek), rentowność obligacji US10Y (spadek), indeks USD (wzrost), VIX (wzrost). Zakładamy, że jest to tylko ruch tymczasowy, testujący siłę obecnego sentymentu. Jeśli sytuacja z koroną nie pogorszy się dramatycznie, możliwa jest korekta obecnego trendu, ale dane makro sugerują, że będzie on krótkotrwały. Należy jednak powiedzieć, że istnieje znaczące ryzyko, że obciążenie związane z obecnym poziomem zadłużenia i skalą zmniejszenia dochodów nie pozwoli na rozkwit rynku przez długi czas i jeśli z pewnych powodów zauważymy, że poziom cen powszechnie stosowanych towarów jest zawyżony w porównaniu do innych dóbr w gospodarce, wówczas ryzyko stagflacji w krajach rozwiniętych może znacznie wzrosnąć. Może to być spowodowane szokiem podażowym, skoordynowaną decyzją dostawcy (OPEC), destrukcją mocy produkcyjnych i asymetrycznymi (między krajami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi – głównie Chinami) programami stymulacyjnymi.