Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. Integracja RDBg energii elektrycznej w ramach V4.

Najniższą cenę 5,52 EUR/MWh odnotowano 11 lipca (poprzednio 5,20 EUR/MWh), zaś najwyższą 6,76 EUR/MWh w dniu 8 lipca (poprzednio 6,70 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie lipca wyniosła 6,17 EUR/MWh (w II poł. czerwca było to 5,87 EUR/MWh). Najwyższy po¬ziom wolumenów odnotowano 2 lipca – 27 GWh (w II poł. czerwca 39 GWh). Całkowity wolumen ob¬rotu wyniósł 178 GWh.

OSP i NEMO V4 powołali nowy Regionalny Projekt Wdrożeniowy (LIP 17), na rzecz połączenia RDBg energii elektrycznej w modelu SIDC (XBID). LIP 17 będzie obejmować granice słowacko-czeską, słowacko-węgierską oraz słowacko-polską.

Ukraiński OSP zapowiedział remonty, które od sierpnia do października całkowicie wstrzymają przesył gazu w obu kierunkach przez punkt Budince. OSP wskazuje na brak wprowadzenia przez słowackiego odpowiednika europejskich rozwiązań (stworzenia nowego VIP-u w Budincach i Wielkich Kapuszanach oraz działania na zasadach aukcyjnych) oraz kiepski stan techniczny gazociągu. Strona słowacka zarzuca OGTSU zbyt późne poinformowanie o planowanych pracach, a także postuluje rozwiązywane utrudnień za na poziomie technologicznym, a nie regulacyjnym.

E.ON informuje o sprzedaży aktywów firmy Innogy w Czechach. Węgierska grupa MVM kupuje aktywa sektora sprzedaży detalicznej EE i gazu, stanowiącego 1,2 mln odbiorców gazu i 400 tys. odbiorców EE. Finalizacja transakcji planowana jest na koniec br., po zatwierdzeniu przez KE.