Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Znaczny spadek wolumenu na GET Baltic. Podwyżka taryfy gazu na Ukrainie.

W I poł. lipca na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 50 transakcji o łącznym wolumenie 80 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do II poł. czerwca, kiedy to wyniósł 306 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 7,90 EUR/MWh (wobec 8,01 EUR/MWh w II poł. czerwca). Na Ukrainie 1 lipca weszła w życie nowa taryfa Naftohazu – cena gazu kosztuje się obecnie na poziomie 3 570 UAH/1000 m3 – 12,60 EUR/MWh (wobec 3 256 UAH/1000 m3 – 11,71 EUR/MWh w czerwcu).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Ukraińska giełda energii przechodzi transformację i przygotowuje się do reformy rynku gazu w kraju, głównie pod kątem rynku spot, a następnie fizycznych kontraktów terminowych. W ostatnim półroczu odnotowano 18-krotny wzrost obrotu gazem na UEEX, do 0,7 mld m3. Zwiększyła się również liczba handlujących z 211 do 337 rok do roku.

Trwa spór o ujednolicenie rynku gazu dającego równe ceny surowca na Białorusi i w Rosji. Zdaniem ambasadora Białorusi w Rosji, taki konsensus został wypracowany, jednakże gdy spojrzeć o jakie terminy i zaległe płatności, to można mieć co do tego wiele wątpliwości. Rosjanie domagają się spłaty długu za dostawy z przeszłości, którego nie uznają Białorusini ze względu na błędne według nich obliczenie kaloryczności paliwa. Strona białoruska oczekuje obniżki cen z początkiem 2021 roku, natomiast Rosjanie oczekują, iż będzie to rok 2022.

Gazprom nie zamierza aktualizować wyznaczonej średniej ceny sprzedaży gazu w br. Oznaczoną ją na poziomie 133 USD/1000 m3. Prawdopodobnie oznacza to, że ceny gazu na europejskich rynkach osiągnęły już swoje minimum. Tymczasem Rosyjskie służby celne zaprezentowały dane, według których w maju br. średnia cena sprzedaży Gazpromu w maju była równa 94 USD/1000 m3, przy wolumenie sprzedaży na poziomie 12 mld m3 gazu (17,6 mld m3 gazu w 2019 r.).

EBI udzieliło litewskiemu OSP, Abmer Grid, kredytu w wysokości 65 mln EUR na sfinansowanie gazowego połączenia międzysystemowego z Polską

Trwa weryfikacja w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowe kapitału rosyjskiego na Ukrainie, które sztucznie zaniżają ceny produktów nisko przetworzonych. Ukraina przymierza się do wprowadzenia cła ochronnego na rosyjski olej napędowy.

Zgodnie z oświadczeniem GTSOU, Ukraina znów osiągnęła poziom 70 mln m3 gazu dziennego przepływu do UE m.in. dzięki nowym wirtualnym połączeniom z Polską i z Węgrami, a także utworzeniu wirtualnego przesyłu zwrotnego. Dodatkowo, całkowite możliwości importowe Ukrainy wzrosły w br. do 170 mln m3, w porównaniu do 66 mln m3 w 2019 r.

Niskie zapotrzebowanie na gaz może być uzupełnione przez chłodną zimę. Ukraina zamierza zmagazynować blisko 27 mld m3 gazu przed tegorocznym sezonem grzewczym. Wykorzystanie magazynów przez zagraniczne podmioty wynosi obecnie około 3,7 mld m3 gazu.

Zorganizowano pierwszą krajową aukcję przepustowości na Ukrainie. OGTSU oferował przepustowości dla połączeń międzysystemowych m.in. z Polską i ze Słowacją.

Po 6 latach przygotowań, Rosjanie przedstawili oficjalny dokument swojej strategii energetycznej do 2035 r.