Niemcy

Niemcy

Nieznaczny wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. Niemiecka prezydentura w UE stawia na gaz. Niemcy stanowczo wygaszają elektrownie węglowe i wchodzą w realizację polityki Zielonego Ładu.

W I połowie lipca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 4,67 – 5,88 EUR/MWh (poprzednio 4,63 – 5,75 EUR/MWh), a na GASPOOL 4,54 – 5,94 EUR/MWh (poprzednio 4,70 – 5,80 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najniższa cenę odnotowano 14 lipca, a najwyższą na 8 lipca. Średnia cena dla Niemiec w I połowie lipca br. wyniosła 5,28 EUR/MWh (w II połowie czerwca br. wynosiła 5,23 EUR/MWh).

PE uchwalił rezolucję, zgodnie z którą KE powinna zrewidować kryteria wybierania kluczowych projektów energetycznych, w kontekście rozporządzenia TEN-T, do końca br.

Przy okazji obejmowanie przez Niemcy prezydentury w Radzie Unii Europejskiej, niemiecki minister gospodarki i energii zadeklarował, że do realizacji Zielonego Ładu, Europa będzie potrzebowała gazu importowanego przez NS2, co oznacza pośrednie wyrażenie akceptacji dla gazu, jako paliwa przejściowego, lecz nie stanowi to oficjalnego komunikatu UE, a jedynie członka niemieckiego rządu.

We wrześniu br. PE ma głosować w sprawie zasadniczego finansowania projektów gazowych ze środków unijnych oraz ewentualnych wyjątków i wyłączeń. Ma to znaczenie w kontekście rozdysponowywania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Aker BP zwiększyło produkcja węglowodorów o 65% r./r., w 2Q br., do 210 tys. boe dziennie. Zadłużenie firmy w analogicznym okresie zwiększyło się z 2,9 do 3,8 mld USD. Brytyjski rynek gazu jest obecnie przesycony.

Uniper zamierza wygasić swoje niemieckie elektrownie węglowe do 2025 r., z wyjątkiem elektrowni Dattlen 4 (której to zamknięcie zaplanowano na 2038 r.). Najnowsze nowelizacje niemieckiego prawa wskazują jednak, że koncern będzie mógł zamknąć tę elektrownię wcześniej, przy spełnieniu dodatkowych warunków, które zależą od generalnego, krajowego tempa dekarbonizacji.

Norweski Equinor poinformował, że zamierza uruchomić w Anglii wielkoskalowy projekt przetwórstwa gazu w wodór o nazwie „H2H Saltend”, który uwzględni także magazynowanie emisji gazów cieplarnianych oraz, jako pierwszy na świecie tego typu obiekt będzie wyłapywać 95% emisji. Decyzja inwestycyjna miałaby zapaść do 2023 r., a ukończenie projektu nastąpić w latach 2030-2035.