Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 lipca br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 27 787 GWh, czyli około 78%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (10 985 GWh), mniej w IM Sanok (9 444 GWh) oraz w GIM Kawerna (7 358 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 2 866 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 3 019 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 3 296 GWh oraz odebrano 27 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 2 236 GWh i odebrano 214 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 24 921 GWh gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 90% (86 TWh), Niemcy 90% (204 TWh), Belgia 97% (8,7 TWh), Francja 85% (109 TWh), Ukraina 68% (218 TWh). Stan napełnienia UE to 84% (927 TWh).

Gas Storage Poland zmieniło ofertę dostępnych zdolności magazynowych dla GIM Kawerna do 1 kwietnia 2021 roku.

Całkowity koszt Baltic Pipe to w przybliżeniu 12–16 mld duńskich koron. Dania wyda na ten projekt ok. 6,5 mld duńskich koron. Projekt jest opłacany w 100% taryfy – odbiorców gazu. Energinet ma już umowy z użytkownikami na pokrycie kosztów. Zaprzeczono jednocześnie informacjom, że każdy z Duńczyk dokłada przedsięwzięcia.

Między 6 a 11 lipca wstrzymano dostawy gazu Gazociągiem Jamalskim. Powodem  była doroczna konserwacja magistrali. Dotyczyła stacji sprężarek, które utrzymują odpowiednie ciśnienie gazu wewnątrz gazociągu.