Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie lipca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 107 – 176 GWh, GCP (DE-PL) 41 – 42 GWh, GCP [UA-PL] 83 – 95 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] zarejestrowano jednorazowy przepływ 2,6 MWh, a także przepływ 0 – 42 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

Gaz System w drugiej połowie czerwca zmienił funkcjonowanie punktów połączenia międzysystemowego z Ukrainą. Zamiast punktów: Hermanowice, Drozdowicze i Drozdowicze rewers – funkcjonują obecnie punkty GCP [UA-PL] oraz GCP [PL-UA]. Dane dotyczące starych punktów są w znacznej mierze wymazane z systemu OSP, dlatego też rzetelne dane, co do przesyłu między Polską i Ukrainą przedstawia unijny operator ENTSOG. Oznacza to m.in. zmianę prognoz wykorzystania sieci przesyłowej.

W analizowanym okresie odbyło się 119 aukcji przepustowości ciągłej na produkty roczne w okresie 2020-2035. Wylicytowano 7 aukcji na rok gazowy 2020-2021 w wielkości: 58 MWh/h dla punktu Tietierowka, 2,8 GWh/h dla PWP We/SGT PWP Wy, 3,7 GWh/h dla punktu PWP We, 4,2 GWh/h dla punktu Wysokoje, 9,4 GWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO We (w 2 aukcjach) oraz 34 GWh/h dla punktu SGT Kondratki.

Ukraiński OSP przeprowadził pierwszą aukcję rezerwacji przepustowości rocznej. W punkcie granicznym Budince zaoferowane zostało 24,3 mln m3/d z czego zarezerwowane zostało 7,6 mln m3/d.

EBI pożyczy 65 mln EUR litewskiemu OSP na budowę interkonektora z Polską (pierwszy gazociąg wysokociśnieniowy integrujący rynki krajów bałtyckich i UE). Projekt obejmie budowę wysokociśnieniowego, 2-kier. gazociągu o średnicy 700 mm i dł. 165 km i maks. wydajności 2,4 mld m3.

Ukraiński OSP przedstawił dane, zgodnie z którymi w pierwszej połowie br. tranzyt przez Ukrainę spadł aż o 45% r./r., do 25 mld m3 gazu, które przesłano na Słowację (67%) i Węgry (17%), państw bałkańskich (8%), Polski (7%), Mołdawii (6%) i Rumunii (2%).

W pierwszej połowie lipca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 107 – 176 GWh, GCP (DE-PL) 41 – 42 GWh, GCP [UA-PL] 83 – 95 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] zarejestrowano jednorazowy przepływ 2,6 MWh, a także przepływ 0 – 42 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

Gaz System w drugiej połowie czerwca zmienił funkcjonowanie punktów połączenia międzysystemowego z Ukrainą. Zamiast punktów: Hermanowice, Drozdowicze i Drozdowicze rewers – funkcjonują obecnie punkty GCP [UA-PL] oraz GCP [PL-UA]. Dane dotyczące starych punktów są w znacznej mierze wymazane z systemu OSP, dlatego też rzetelne dane, co do przesyłu między Polską i Ukrainą przedstawia unijny operator ENTSOG. Oznacza to m.in. zmianę prognoz wykorzystania sieci przesyłowej.

W analizowanym okresie odbyło się 119 aukcji przepustowości ciągłej na produkty roczne w okresie 2020-2035. Wylicytowano 7 aukcji na rok gazowy 2020-2021 w wielkości: 58 MWh/h dla punktu Tietierowka, 2,8 GWh/h dla PWP We/SGT PWP Wy, 3,7 GWh/h dla punktu PWP We, 4,2 GWh/h dla punktu Wysokoje, 9,4 GWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO We (w 2 aukcjach) oraz 34 GWh/h dla punktu SGT Kondratki.

Ukraiński OSP przeprowadził pierwszą aukcję rezerwacji przepustowości rocznej. W punkcie granicznym Budince zaoferowane zostało 24,3 mln m3/d z czego zarezerwowane zostało 7,6 mln m3/d.

EBI pożyczy 65 mln EUR litewskiemu OSP na budowę interkonektora z Polską (pierwszy gazociąg wysokociśnieniowy integrujący rynki krajów bałtyckich i UE). Projekt obejmie budowę wysokociśnieniowego, 2-kier. gazociągu o średnicy 700 mm i dł. 165 km i maks. wydajności 2,4 mld m3.

Ukraiński OSP przedstawił dane, zgodnie z którymi w pierwszej połowie br. tranzyt przez Ukrainę spadł aż o 45% r./r., do 25 mld m3 gazu, które przesłano na Słowację (67%) i Węgry (17%), państw bałkańskich (8%), Polski (7%), Mołdawii (6%) i Rumunii (2%).