Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.

W II połowie lipca ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 4,36 – 6,83 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 4,73 – 6,96 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, spadła do poziomu 5,48 EUR/MWh. Różni¬ca między średnią ceną gazu spot w Niem¬czech (4,94 EUR/MWh) i TGE (6,52 EUR/MWh) pozostała na niemalże niezmienionym poziomie 1,58 EUR/MWh.

Potwierdzają się nasze przypuszczenia, że korekta cen w ostatnim okresie była tylko przejściowa. Obecnie S&P 500 oscyluje wokół 3 210 punktów, o 60 punktów więcej niż 2 tygodnie temu. Jednak ostatnie informacje o pogorszeniu relacji USA-Chiny (kwestia konsulatu w Houston) mogą mieć znaczący wpływ w dłuższej perspektywie. Na razie ryzyko pogorszenia perspektyw dla handlu światowego ograniczały pozytywne informacje z chińskiej gospodarki (wzrost PKB o 3,2% r./r. w 2Q powyżej oczekiwań rynkowych). Jednak wśród czynników makroekonomicznych najważniejszą wiadomością i pewnym przełomem jest kompromis między krajami europejskimi w sprawie europejskiego funduszu na rzecz naprawy sytuacji spowodowanej COVID (750 mld EUR). Taka quasi-jedność i skala stymulacji pokazuje, że Unia Europejska próbuje odbudować swoją pozycję w globalnej grze. Efekty tej polityki są szczególnie widoczne w notowaniu EUR/USD, który przyspieszył tempo wzrostu.

Liczba przypadków zakażeń COVID na świecie przekroczyła 12 mln po przyspieszeniu infekcji w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Meksyk odnotował największy dzienny skok infekcji, zwiększając łączną liczbę ponad 275 tys. przypadków. Tokio i Hongkong obserwują wzrost epidemii korony, ale urzędnicy nie podejmują jeszcze kroków w celu zacieśnienia dystansu społecznego. Na razie wśród liderów strach przed skutkami ekonomicznymi ponownego lockdownu wydaje się większy niż obawy o bezpośrednie skutki działania wirusa.