Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh.

Najniższą cenę 5,40 EUR/MWh odnotowano 26 lipca (poprzednio 5,52 EUR/MWh), zaś najwyższą 6,04 EUR/MWh w dniu 31 lipca (poprzednio 6,76 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie lipca wyniosła 5,76 EUR/MWh (w I poł. lipca było to 6,17 EUR/MWh). Najwyższy po¬ziom wolumenów odnotowano 25 lipca – 21 GWh (w I poł. lipca 27 GWh). Całkowity wolumen ob¬rotu wyniósł 157 GWh.

Czeski OSP Net4Gas opóźnia i ogranicza plany dotyczące nowych interkonektorów z Polską i Austrią na lata 2021-30. Planowany na 2023 interkonektor STORK II, łączący Czechy i Polskę został zastąpiony projektem interkonektora o mniejszych zdolnościach przesyłu, a który miałby ruszyć w 2027/2028. Wstrzymany został również plan budowy interkonektora BACI z Austrią, który miał ruszyć w 2024 r. N4G chce zamiast tego realizować mniejszy projekt od 2026 r. Pierwotne projekty interkonektorów nie trafiły na listę projektów wspieranych przez UE.

N4G poinformował o 10-letnim planie rozwoju sieci, który wpisuje się w regionalne gazowe plany inwestycyjne GRIP. Plan Jest przygotowywany corocznie przez OSP zgodnie z wymogami art. 58k ustawy energetycznej. Jego celem jest analiza rozwoju szczytowego dziennego i rocznego zużycia oraz wystarczalności zdolności WE/WY Republiki Czeskiej. W planie przedstawiono realizowane i planowane inwestycje zwiększające przepustowość sieci oraz analizę bezpieczeństwa dostaw.