Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. ACER komentuje strukturę taryfy przesyłowej dla Niemiec. USA zaostrzą sankcje wobec NS2.

W II połowie lipca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 4,53 – 5,33 EUR/MWh (poprzednio 4,67 – 5,88 EUR/MWh), a na GASPOOL 4,63 – 5,37 EUR/MWh (poprzednio 4,54 – 5,94 EUR/MWh). Najniższa cenę na NCG odnotowano 28 lipca, a najwyższą na 16 lipca, zaś na GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 21 lipca a najwyższą 30 lipca br. Średnia cena dla Niemiec w II połowie lipca br. wyniosła 4,94 EUR/MWh (w I połowie lipca br. wynosiła 5,28 EUR/MWh).

17 lipca ACER opublikowało 2 raport dot. struktury taryfy przesyłowej gazu ziemnego dla Niemiec. ACER proponuje utrzymanie tej samej metodologii wyznaczania cen dla OSP dla Trading Hub Europe. BNetzA proponuje ustanowienie 75% zniżki na punktach połączenia z magazynami gazu, a dla wszystkich innych punktów wejścia proponuje się ujednoliconą taryfę. BNetzA proponuje także ustanowienie taryf dla punktów wejścia dla biogazu, metanu, produkowanego w procesie elektrolizy i syntetycznego metanu produkowanego w power-to-gas na poziomie 0. Nie jest jasne sformułowanie „warunkowych produktów powszechnie używanych przez OSP” (być może chodzi o gaz ziemny), dla których, także proponuje się obniżki. Agencja zaleca niemieckiemu krajowemu organowi regulacyjnemu ds. energii (BNetzA) ocenę istnienia sieci regionalnych jako części niemieckiego systemu. Szczegółowy raport znajduje się na stronie ACER.

23 lipca ACER opublikowała raport dot. projektów zdolności przyrostowej i wirtualnych punktów połączeń. Z danych wynika, że uczestnicy rynku nie są zainteresowani rozrostem sieci gazu w Europie. Żaden z projektów zdolności przyrostowych spełniający kryteria nie przyciągnął z wystarczającego zaangażowania uczestników rynku, aby przejść do fazy testów określających ich rentowność ekonomiczną. Agencja rozpoczęła serię seminariów dot. taryf przesyłu gazu ziemnego.

Uniper zawarł w czerwcu porozumienie z amerykańskim Generalem Electric ws. stworzenia planu dekarbonizacji rynku energii przy użyciu wodoru. Projekt, który ma być gotowy w 2021 r. ma obejmować plan wykorzystania wodoru w turbinach gazowych elektrowni, gazociągach oraz magazynach gazu.

22 lipca w Danii doszło do spotkania sekretarza stanu USA Mikea Pompeo z premierem i ministrem spraw zagranicznych Danii. Wśród poruszonych rozmów znalazła się kwestia NS2. Wcześniej Mike Pompeo poinformował, że departament stanu zniesie klauzulę chroniącą NS2 przed sankcjami na podstawie aktu CAATSA – o przeciwdziałaniu przeciwnikom Ameryki. Strona rosyjska komentuje, że takie zachowanie stanowi przejaw działań antykonkurencyjnych.

Total poszukuje kupca dla 26% udziałów w rurociągu Shearwater Elgin Area Line (SEAL) na brytyjskim Morzu Północnym (wartość ok. 200 mln USD).