Rynek detaliczny gazu

Strategia wodorowa dla Polski już na jesień. Zgoda KE na fuzję Orlenu z Lotosem. PKN Orlen z listem intencyjnym ws. wykupu PGNiG.

W związku z implementacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, MK przedłożyło projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy. Zmiany dot. m.in. ograniczenia udziału w mechanizmach mocowych jednostek emitujących powyżej 550 g CO2/kWh pochodzącego z paliw oraz średniorocznie powyżej 350 kg CO2.

3 Seas Energy, którego udziałowcem jest polski Unimot dostarczy na Białoruś 600 tys. baryłek ropy WEB (z ang. White Eagle Blend).

PGNiG S.A. i PGNiG Supply & Trading GmbH poinformowały o skierowaniu w dniu 30 lipca do sądu w Düsseldorfie pisma dot. chęci udziału w postępowaniu w charakterze aktywnych uczestników ws. derogacji stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego UE dla gazociągu Nord Stream 2.

Prezes PGNiG wskazuje na konieczność powstania jednego multienergetycznego koncernu w skali kraju celem zabezpieczenia efektywnej realizacji zobowiązań wynikających z polityki Zielonego Ładu. Negocjacje nad fuzją PGNiG-u z Orlenem potrwają ok. kilkunastu miesięcy. PKN Orlen podpisał już list intencyjny ze Skarbem Państwa (72% akcji) ws. przejęcia PGNiGu.

PKN Orlen poinformował, że negocjacje ws. obowiązkowej sprzedaży części infrastruktury Lotosu w związku z fuzją są prowadzone z kilkoma podmiotami i potrwają do 1,5 roku. W kontekście sposobu przejęcia lotosu Prezes Orlenu nie wykluczył żadnej z możliwości choć opowiedział się za opcją podniesienia kapitału i wymiany akcji. Spółka wyznaczyła również 18-miesięczny termin na finalizację fuzji z Lotosem.

PGNiG OD i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych stworzyły nową usługę doradztwa prawnego dla klientów.

Z kwoty 1,5 mld USD (6 mld PLN) zasądzonych na rzecz PGNiG w sporze arbitrażowym z Gazpromem, zaliczka na podatek CIT PGNiGu wzrosła do 1,1 mld PLN.

SBB Energy zakończyło prace nad przebudową czwartego kotła gazowo-węglowego w Synthos Dwory 7 na kocioł wyłącznie gazowy.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (spółka-córka GK PGE) podpisały kontrakt z SPIE Elbud Gdańsk na budowę układu wyprowadzenia mocy do sieci w mających powstać w Elektrowni Dolna Odra blokach gazowo-parowych (łączna moc 1 400 MW). Wartość kontraktu w formule „pod klucz” wynosi 54 mln PLN. Budowane obecnie bloki 9 i 10 mają zostać oddane do użytku w 2023 r. Uzyskały one już kontrakt w ramach aukcji rynku mocy od 2024 r.

Przedsiębiorstwo transportowe Omega Pilzno z Podkarpacia podpisało umowę na zakup 50 ciągników siodłowych z napędem na LNG. Obecna flota spółki wynosi 700 pojazdów.

Nowy Prezes Tauronu, Wojciech Ignacok, stawia na przyśpieszenie realizacji polityki Zielonego Ładu. Prezes zapowiedział rewizję realizowanych inwestycji w kierunku większego finansowania tzw. zielonych inwestycji. Spółka zawarła, także wstępne porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju, celem zabezpieczenia nowych inwestycji. Wartość dofinansowania z tego źródła wyniesie do 50 mln PLN. Obecnie realizowane projekty spółki  zakładają budowę do 2025 r. 900 MW w farmach wiatrowych i 300 MW w fotowoltaice.Enefit podpisało umowę sprzedaży energii elektrycznej z Orange Polską. Enefit dostarczy w sumie 510 GWh/rok w okresie najbliższych 3 lat, począwszy od 2021 r. Dostawy obejmą 100% zapotrzebowania energetycznego spółki.

Z raportu „Droga do neutralności klimatycznej w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w 2050 r.” opublikowanego przez Fundację Przyjazny Kraj wynika, że Polska neutralność klimatyczna przed 2050 r. jest realna. Mogłaby ona zostać osiągnięta w wyniku realizacji dwóch czynników:realizacji dużych inwestycji w moce solarne i farmy wiatrowe, celem wzrostu do obecnego niemieckiego poziomu – 50 GW i 60 GW (co stanowi rocznie ok. 200 TWh energii elektrycznej)oraz inwestycje w magazyny energii znacznej wielkości (100 – 200 MW). Raport można pobrać ze strony internetowej fundacji.

11 europejskich podmiotów gazowych opublikowało wspólny raport pt. European Hydrogen Backbone odnoszący się do rozwoju infrastruktury przesyłowej wodoru. Raport wskazuje na możliwości przystosowania obecnej infrastruktury gazowej do transportu wodoru. Spółki prognozują stopniowy rozrost sieci od połowy lat 20. br. z celem wzrostu do 6,8 tys. km do 2030 r. W 2040 r. miałyby to być 23 tys. km z czego 75% stanowiłaby przystosowana infrastruktura gazowa, a zaledwie 25% nowe odnogi sieci Prognozuje się równoległe powstanie dwóch sieci wodorowej i (bio)metanowej. Koszty inwestycji sięgają od 27 do 64 mld EUR. Szacunkowy koszt transportu może wynosić od 0,09 do 0,17 EUR/kg wodoru/1000 km.