Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 0,3 EUR/MWh. PGNiG zwiększa wydobycie gazu w kraju i za granicą.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 6,18 – 6,83 EUR/MWh (27,28 – 30,12 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 6,04 – 7,49 EUR/MWh (26,98 – 33,31 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 25 lipca, zaś najwyższą 31 lipca br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 6,52 EUR/MWh (28,93 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 6,85 EUR/MWh (30,61 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze-dziale: 24,5 – 32 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 28,99 PLN/MWh, z kolei wolumen wzrósł do poziomu 181 GWh.

ACER rozpoczęło konsultacje ws. metodologii wyznaczania zdolności przesyłowych w perspektywie długoterminowej w regionie bałtyckim dla: Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. ¬

PGNiG Upstream Norway zakończyło kolejny etap prac przygotowawczych do wydobycia na kolejnym norweskim złożu na Morzu Północnym. W ostatnim czasie zakończono układanie podwodnych instalacji służących do wydobycia gazu na złożu Duva. Spółce przypada 30%-owy udział w złożu. Planowany termin rozpoczęcia wydobycia to 3Q 2021 r.

Litewskie ministerstwo energetyki zaprosiło TGE do integracji w bałtyckim rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego na rzecz uniezależnienia od dostaw energii i gazu ze wschodu. W połowie lipca doszło do spotkania polskiego i litewskiego Ministrów Energii.

PGNiG zwiększyło wydobycie ze złoża na Podkarpaciu. W wyniku dwóch nowych odwiertów – Korzeniówek-1K i 2K na obszarze Mielec – Bojanów roczne wydobycie wzrośnie o 24 mln m3/rok. Spółka rozpoczęła, także rewitalizację złoża gazowego Mirocin (również na Podkarpaciu). Dotychczas sądzono, że wielkość złoża wynosi 4,5 mld m3 (z czego wydobyto już 4,2 mld m3). Wyniki odwiertów rozpoznawczych potwierdziły, że dotychczasowe zasoby były nawet w 1/5 niedoszacowane, tym samym wydobywalne ilości surowca są w rzeczywistości o blisko 1 mld m3 większe. Spółka rozpocznie odwierty na złożu jeszcze w tym roku.