Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie lipca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 107 – 176 GWh, GCP (DE-PL) 41 – 42 GWh, GCP [UA-PL] 83 – 95 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] zarejestrowano jednorazowy przepływ 2,6 MWh, a także przepływ 0 – 42 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się łącznie 35 aukcji przepustowości ciągłej, przerywanej oraz przerywanej-warunkowo ciągłej, na okres roczny oraz miesięczny, organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano: 1 837 MWh/h przepustowości przerywanej-warunkowo ciągłej dla punktu GCP Gaz System – UA TSO Wyjście (na okres 01.10.2020 – 01.10.2021), 7 330 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu Kondratki (na sierpień br.), 968 MWh/h przepustowości ciągłej dla PWP SGT-KSP (na sierpień br.), a także 89 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu Český Těšín Exit CZ (na sierpień br.).

Postępuje modernizacja tzw. „pierścienia warszawskiego” – jego roczny przesył zwiększy się dwukrotnie, z 1 do 2 mld m3 gazu. Wojewoda mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla gazociągu Rembelszczyzna-Mory (projekt gazociągu zakłada długość połączenia równą 29 km oraz średnicę 700 mm). Prace budowlane zaplanowano na lata 2021-2023.

Spółka Izostal podpisała z OSP Gaz-System umowę dotyczącą wyprodukowania, sprzedaży i dostawy rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla inwestycji budowy południowego odcinka polskiej części gazociągu Polska-Litwa. Wartość umowy realizowanej od jesień 2020 roku do wiosny 2021 roku, szacuje się na 35,5 mln PLN. Przypominamy, że łączna długość gazociągu GIPL po stronie polskiej wynosi w przybliżeniu 343 km, a po stronie litewskiej ok. 165 km.